Novosti

26. 05. 2019.

Okrugli stol „Zaštita na radu – prilika i izazov“

Projekt ''Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu''

NHS - U Osijeku je 24. svibnja 2019. godine održan Okrugli stol „Zaštita na radu – prilika i izazov“, četvrta od pet projektnih aktivnosti Projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''.

 

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje ''Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu'' (provedeno u razdoblju mjesec lipanj – mjesec kolovoz 2018. godine), Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje''(provedena u razdoblju mjesec listopad - mjesec prosinac 2018. godine), Edukacijska radionica ''Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu'' (provedena u razdoblju mjesec siječanj - mjesec svibanj 2019. godine) i Edukacijska radionica ''Zaštita na radu u praksi'' (provest će se u mjesecu lipnju 2019. godine).

 

Okrugli stol ''Zaštita na radu – prilika i izazov'' logičan je nastavak i čini cjelinu s provedenim Istraživanjem (kvalitete socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu), tijekom kojeg je kroz predstavljanje knjige' 'Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu'' bilo predstavljeno i kroz panele raspravljeni rezultati tog Istraživanja usporedivi sa stanjem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Tema Okruglog stola obrađena je na interaktivan način kroz četiri panela: Panel 1 – ''Rezultati istraživanja kvalitete socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu'', Panel 2 – ''Odbor zaštite na radu – primjeri dobre prakse'', Panel 3 – ''Stanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj - stanje u četiri slavonske županije'', Panel 4 – ''Međunarodni i nacionalni socijalni dijalog u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu - 100 godina Međunarodne organizacije rada, 25 godina EU OSHA, 20 godina Nezavisnih hrvatskih sindikata''.

Dionice i dionike Okruglog stola u uvodnom dijelu pozdravili su u ime nositelja Projekta Vinko Jušić (predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića), u ime grada domaćina Tomislav Krolo (pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka), u ime županije domaćina Ružica Gveriri (pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko-baranjske županije) i u ime partnera Projekta Vedrana Gado (pravna savjetnica Hrvatske udruge poslodavaca u Regionalnom uredu Osijek) i Darko Maras (dopredsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata i predsjednik Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«).

Voditeljica Okruglog stola bila je Nataša Drvenkar (prodekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku).

Panel 1 vodila je i uvodno izlaganje istog održala je Ana Šijaković (Europsko društvo inženjera sigurnosti), panelistice i panelisti istog bili su Vedrana Gado (pravna savjetnica Hrvatske udruge poslodavaca u Regionalnom uredu Osijek), Vinko Jušić (predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića), Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti) i Darko Maras (predsjednik Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«), a zaključno izlaganje održao je Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti).

Panel 2 vodila je Ana Šijaković (Europsko društvo inženjera sigurnosti), uvodno izlaganje istog održao je Zlatko Haramustek (član Odbora zaštite na radu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.), panelistice i panelisti istog bili su Marko Brekalo (dopredsjednik Sindikata hrvatskih željezničara), Dejan Erceg (povjerenik radnika za zaštitu na radu i član Odbora zaštite na radu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.), Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti), Đurđica Kovačević (stručnjakinja zaštite na radu i članica Odbora za zaštitu na radu u Saponia d.o.o., Osijek) i Siniša Vinković (povjerenik Sindikata naftnog gospodarstva).

Panel 3 vodio je Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti), uvodno izlaganje održali su Jere Gašperov (načelnik Sektora za zaštitu na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) i  Krunoslav Kovačević (inspektor rada, Državni inspektorat, Područni ured Osijek), panelistice i panelisti bili su Dijana Fazlić (ljudski resursi, Tecumviva d.o.o.), Jere Gašperov (načelnik Sektora za zaštitu na radu, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava), Krunoslav Kovačević (inspektor rada, Državni inspektorat, Područni ured Osijek), Darko Maras (predsjednik Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda«) i Ana Šijaković (Europsko društvo inženjera sigurnosti).

Panel 4 vodio je Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti), uvodno izlaganje održali su Marinko Učur  (Pravni fakultet u Rijeci) o 100 godina Međunarodne organizacije rada, Admira Ribičić (direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove, Hrvatska udruga poslodavaca) o25 godina EU OSHA i Marko Palada (dopredsjednik Hrvatskog sindikata telekomunikacija) o20 godina Nezavisnih hrvatskih sindikata), panelistice i panelisti istog bili su Marko Brekalo (dopredsjednik Sindikata hrvatskih željezničara), Marko Palada (dopredsjednik Hrvatskog sindikata telekomunikacija), Admira Ribičić (direktorica Odjela za zakonodavstvo i pravne poslove, Hrvatska udruga poslodavaca) i Ana Šijaković (Europsko društvo inženjera sigurnosti), a zaključno izlaganje istog održao je Marinko Učur  (Pravni fakultet u Rijeci).

Završne riječi Okruglog stola održali su Cvetan Kovač (Europsko društvo inženjera sigurnosti), Ana Šijaković (Europsko društvo inženjera sigurnosti) i Vinko Jušić (predsjednik Nezavisnog sindikata radnika u proizvodnji hrane i pića).

Na kraju svakog panela je održana i rasprava kroz postavljanje pitanja i razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse.

U radu Okruglog stola planirano je sudjelovanje četrdeset, a sudjelovalo je šezdesetjedan sudionik (devetnaest sudionika u uvodnom dijelu i sva četiri panela i četrdesedvoje sudionika iz Brodsko-posavske Osječko baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca) , a toliki iskazani interes i odaziv na ovu aktivnost, koji je značajno iznad planiranog, još je jedna potvrda da smo odabrali pravu temu za Projekt.

Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

 

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

Provedba Projekta se nastavlja Edukacijskom radionicom ''Zaštita na radu u praksi'',  koji će se provesti u razdoblju 21. – 29. lipanj 2019. godine.

DM