Novosti

02. 12. 2005.

Osposobljavanje mladih o plaćama i kolektivnom pregovaranju

U Torinu, Italija, u obrazovnom centru Međunarodne organizacije rada, od 28. studenog do 2. prosinca, održan je seminar za mlade čelnike u sindikatima pod nazivom «Young Leadership Training on Wages and Collective Bargaining».

Sudjelovali su predstavnici sindikata iz Srbije i Crne gore, Albanije, Kosova i Hrvatske. Nezavisne hrvatske sindikate predstavljala je Meri Uvodić. Organizator je seminara Međunarodna organizacija rada (ILO, ACTRAV), a sufinanciran je od strane LO-Danska i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije.

Ciljevi su seminara bili: prepoznati utjecaj globalizacije u radnoj sredini, upoznavanje s Međunarodnom organizacijom rada (MOR), temeljnim Konvencijama MOR-a, Preporukama, te instrumentima nadzora, učinkovito vođenje kolektivnih pregovora, uključivanje pitanja rodne jednakosti kao i potreba osoba zaraženih HIV-om u kolektivno pregovaranje, te kako što učinkovitije iskoristiti informatičku tehnologiju u prikupljanju i analizi relevantnih podataka, kao i razvoju međunarodnih i regionalnih mreža među sindikalistima.

Seminar je bio podijeljen u nekoliko cjelina:

* Izvješća sudionika; na temelju izvješća iz svake države sudionika (nezaposlenost, plaće, kolektivni ugovori, socijalni dijalog, sindikati, udruge poslodavaca) vođena je rasprava o pravnoj i faktičkoj poziciji sindikata u kolektivnim pregovorima, kao i sadržaju zaključenih kolektivnih ugovora;
* Analiza utjecaja globalizacije na radnike; rasprava o utjecaju globalizacije na radne odnose, ali i na poziciju sindikata, odnosno kolektivno pregovaranje, te na tendenciju slabljenja uloge sindikata kroz modele korporativne društvene odgovornosti.
* Prezentacija o MOR-u i ACTRAV-u; osnivanje, ustroj, nadležnosti;
* Prezentacija međunarodnih radnih standarda MOR-a; upoznavanje s nadzornim mehanizmima, tj. načinu podnošenja žalbi i pokretanju drugih postupaka koji omogućuju korektivnu akciju u slučaju kršenja sindikalnih prava; upoznavanje s Konvencijama MOR-a 87., 98., 29., 100., 105., 111., 138. i 182. s naglaskom na prve dvije kao praktičnom okviru sindikalnog djelovanja; Deklaracije MOR-a o osnovnim načelima i pravima na radu i nastavak aktivnosti; Tripartitne deklaracije MOR-a o multinacionalnim kompanijama;
* Rodna jednakost; definiranje pojma rodne jednakosti, pristupanje kolektivnom pregovaranju iz rodne perspektive, te pristupanje kolektivnom pregovaranju uz svijest o «ugroženim/ranjivim radnicima» u koju skupinu spadaju i mladi;
* Kolektivno pregovaranje s mulitnacionalnim kompanijama; poseban je naglasak stavljen na pitanje uređenja minimalne plaće, kao i na Konvencije MOR-a 26., 99. i 131; također, i na mogućnosti i potrebu međunarodne sindikalne suradnje na ovom stupnju kolektivnog pregovaranja.

Ovo je osposobljavanje također bila prilika upoznati se sa obrazovnim centrom MOR-a u Torinu, razmijeniti iskustva sa kolegama sindikalcima, ali i raspravljati o važnim pitanjima koja se tiču radnika sa uglednim predavačima, među kojima je bila i Jasna A. Petrović iz Hrvatske.