Novosti

26. 10. 2009.

Oxford - Seminar o ravnopravnosti spolova

NHS - U Oxfordu, Velika Britanija, se od 18. do 24. listopada 2009. godine održao seminar u organizaciji Webb Instituta – Ruskin college o sindikalnom rukovodstvu „Women, Leadership and Gender Equality“. Ruskin College i GFTU (Opća konfederacija sindikata) pokrenuli su program za sindikalne aktiviste i aktiviste iz nevladinih udruga te članove s ciljem poticanja i podupiranja čelnika i potencijalnih vođa.

Seminaru su prisustvovale aktivne članice, vođe i čelnice sindikata , ženskih udruga, udruga za ljudska prava te kompanija koje su usko vezane uz zapošljavanje i educiranje žena s područja Balkana i Istočne Europe. Cilj seminara bio je ostručavanje žena, te razmjena iskustava, sličnosti i različitosti u odnosu na Veliku Britaniju.
Predavači na seminaru bile su profesorice Ruskin Collega, čelnice sindikata iz Velike Britanije, te članice ženskih udruga iz Velike Britanije (Sue Ledwith, Tracy Walsh, Fiona Roberts, Joanna Cain).
Tijekom seminara raspravljalo se o ženama u društvu, istraživanju uloge žene i njihove povijesne uloge, ravnopravnosti spolova u Velikoj Britaniji, organizacijama žena , razvoju strategije – kampanje za jednakost plaća. Sudionice seminara aktivno su sudjelovale u radu seminara bilo kroz rad u skupinama ili putem samostalnih prezentacija koje su bile uvjet za dobivanje svjedodžbe.
Nezavisne hrvatske sindikate na ovom je seminaru predstavljala Jasmina Nikolić iz Republičkog sindikata radnika Hrvatske. (JN)