Novosti

09. 07. 2019.

Plan zdravstvene zaštite na javnom savjetovanju

NHS – Na portalu e-Savjetovanje danas je pokrenuto savjetovanje o Planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske koje će trajati do 8. kolovoza 2019. godine. Ovim se planom, imeđu ostaloga, određuju zadaće i ciljevi zdravstvene zaštite, prioritetna razvojna područja, osnove razvoja sustava zdravstvene zaštite, zdravstvene potrebe stanovništva od posebnoga interesa za Republiku Hrvatsku, specifične potrebe i mogućnosti ostvarivanja zdravstvene zaštite na potpomognutim područjima ili područjima s razvojnim posebnostima, osnove razvoja zdravstvene djelatnosti po razinama, uključujući izobrazbu i usavršavanje radnika u sustavu zdravstva i dr.

 

U javno se savjetovanje možete uključiti na sljedećoj poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11227