Novosti

11. 05. 2006.

Podregionalni tripartitni seminar o uravnoteženju fleksibilnosti i sigurnosti na tržištima rada u zemljama Središnje i Jugoistočne Europe, Budimpešta, 11. - 12. svibnja 2006. godine

U Budimpešti se 11. i 12. svibnja 2006. godine u organizaciji Međunarodne organizacije rada održao Podregionalni tripartitni seminar o uravnoteženju fleksibilnosti i sigurnosti na tržištima rada u zemljama Središnje i Jugoistočne Europe.

Cilj je ovog seminara bio definirati nastavak aktivnosti u sklopu projekta o fleksigurnosti koji je 2003. godine pokrenut u Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj i Litvi. Projekt je uključivao izradu nacionalnih izvještaja koje su izradili nacionalni eksperti te organiziranje seminara u svakoj od ovih zemalja.
Seminar je bio organiziran za visoke predstavnike Ministarstva rada / zapošljavanja i socijalnih partnera. Svrha je seminara raspraviti mjere i korake koji su poduzeti u ovim zemljama vezano uz uravnoteženje fleksibilnosti i sigurnosti na tržištu rada.
U tripartitnoj delegaciji RH sudjelovali su Jasna Kulušić (HUP), Marija Hanževački (NHS) i Darko Oračić (HZZ) te neovisni ekspert Sanja Crnković Pozaić. Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a, koja je predsjedavala jednim dijelom seminara, u svom se izlaganju posebno osvrnula na izmjene Zakona o radu u Hrvatskoj 2003. godine, stanje socijalnog dijaloga u RH, aktivne mjere politike zapošljavanja u Hrvatskoj, ali i na zabrinjavajući trend zapošljavanja radnika na ugovor o radu na određeno vrijeme u Hrvatskoj.