Novosti

26. 02. 2020.

Polaganje isprave o ratifikaciji Konvencije br. 144 o tripartitnim konzultacijama

(MRMS) U srijedu, 26. veljače 2020. u prostorijama kabineta glavnog direktora Ureda Međunarodne organizacije rada u Ženevi, svečano je obilježeno polaganje isprave o ratifikaciji Konvencije o tripartitnim konzultacijama br. 144 koju je ispred Republike Hrvatske, glavnom direktoru Guyu Ryderu, svečano uručio gospodin Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

 

Ratifikacijom Konvencije o tripartitnim konzultacijama radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda broj 144 iz 1976. godine Republika Hrvatska je postala 152. država članica Međunarodne organizacije rada koja je ratificirala predmetnu konvenciju.

 

Tijekom polaganja ratifikacijske isprave, ministar Grlić Radman je istaknuo kako ratifikacija Konvencije o tripartitnim konzultacijama potvrđuje predanost Republike Hrvatske temeljnim vrijednostima Međunarodne organizacije rada, značaju socijalnog dijaloga, visokoj zaštiti prava radnika, prava na udruživanje i kolektivno pregovaranje, zatim, pravo radnika na zdravlje i sigurnost na radu kao i njihovo pravo na obiteljski život. Nadalje, ministar Grlić Radman je istaknuo da su ova prava i vrijednosti dodatno ojačane mnogim međunarodnim instrumentima rada koje je Republika Hrvatska već ratificirala. Također, ministar Grlić Radman je istaknuo kako se Republika Hrvatska ratifikacijom Konvencije o tipartitnim konzultacijama pridružuje obilježavanju 100. obljetnice Međunarodne organizacije rada.

Nastavno, nakon primitka ratifikacijskog dokumenta, glavni direktor Guy Ryder je istaknuo „kako hrvatska ratifikacija Konvencije br. 144 označava važan korak u kontekstu kampanje Međunarodne organizacije rada za ratifikaciju upravljačkih i temeljnih konvencija te kako ratifikacijom Konvencije br. 144 Repulika Hrvatska ponovno potvrđuje svoju opredijeljenost za tripartizam i socijalni dijalog kao temelj na kojem se socijalna pravda može trajno održavati i jačati. "

Konvencija o tripartitnim konzultacijama jedna je glavnih upravljačkih konvencija koja naglašava važnost uključivosti socijalnih partnera u svim fazama aktivnosti Međunarodne organizacije rada. Konvencijom se propisuje obveza državama članicama da provode postupke savjetovanjaizmeđu predstavnika vlade i reprezentativnih udruga poslodavaca i radnikao pitanjima koja se odnose na aktivnosti Međunarodne organizacije rada, na način sukladan nacionalnoj praksi.Obveza savjetovanja postojat će za ispunjavanje upitnika, podnošenje usvojenih instrumenata i za sve ostale aktivnosti koje proizlaze iz Statuta Međunarodne organizacije rada.

Konvencija o tripartitnim konzultacijama za Republiku Hrvatsku će stupiti na snagu 26. veljače 2021.