Novosti

12. 10. 2012.

Poruka EKS-a i njenih članica iz Hrvatske

NHS – Uoči tripartitnog socijalnog samita, koji se 18. listopada održava u Bruxellesu, Europska konfederacija sindikata (ETUC) i njezine članice iz Hrvatske - Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisni hrvatski sindikati, uputili su javnu poruku u kojoj, među ostalim, napominju kako bi donositelji odluka trebali biti svjesni ozbiljnosti sindikalnih zahtjeva za prioritetom socijalnih prava pred ekonomskim slobodama.
U potpisu su poruke Bernadette Ségol, glavna tajnica Europske konfederacije sindikata, Ignacio Fernández Toxo, predsjednik Europske konfederacije sindikata, te Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Tekst poruke EKS-a i njenih članica iz RH