Novosti

28. 11. 2019.

Poruka predsjednika NHS-a

NHS - Dana 26. studenoga 2019. godine, Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, pretrpio je lakši moždani udar nakon kojeg je hospitaliziran u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Njegovo opće stanje je dobro i oporavak teče dobro.
Budući da se nalazi na Odjelu intenzivne skrbi, tamo nema mogućnosti korištenja telefona, no ovim putem želi izraziti zahvalnost osoblju bolnice na stručnoj i kvalitetnoj reakciji i skrbi.

 

Jednako tako  želi izraziti zahvalnosti svima koji su zvali u Tajništvo NHS-a i u obitelj i izrazili svoju brigu i želju za skorim ozdravljenjem.