Novosti

06. 02. 2020.

Potpisan Kolektivni ugovor za Fina Gotovinske servise

Dana 5. veljače 2020. godine između tvrtke Fina Gotovinski servisi d.o.o. (u daljnjem tekstu: Fina GS) i Nezavisnog sindikata „Solidarnost“ sklopljen je Kolektivni ugovor za radnike Fine GS.
Kolektivni ugovor je potpisan od strane Vedrana Sabola, predsjednika Uprave Fine GS, i Krešimira Severa, predsjednika Nezavisnog sindikata „Solidarnost“, a potpisivanju su bili nazočni i članovi pregovaračkih odbora Fine GS i Nezavisnog sindikata „Solidarnost“.

 

Fina GS je tvrtka kćer Financijske agencije i najveća je tvrtka u Republici Hrvatskoj specijalizirana za poslovanje s gotovim novcem i ostalim vrijednostima, što uključuje gotovinske operacije i distribuciju vrijednosnih pošiljki, a bavi se i tjelesnom i tehničkom zaštitom, kao i facility menadžmentom.

Kolektivnim ugovorom regulirana su sva prava radnika, kao što su plaće i materijalna prava, obrazovanje, radno vrijeme, godišnji odmori i dopusti, zaštita zdravlja i dostojanstva te zaštita od diskriminacije, prestanak ugovora o radu, kolektivni višak radnika i otpremnina, zaštita prava radnika, kao i ostala prava.

 

 

Budući da se već dugo vremena pokušava pokrenuti kolektivno pregovaranje za granski kolektivni ugovor za zaštitarsku djelatnost, a kako se to nije događalo, Nezavisni sindikat „Solidarnost“ i Fina GS, nakon utvrđivanja reprezentativnosti, pokrenuli su zasebne kolektivne pregovore na razini Fine GS. Nakon godinu i pol dana kolektivnog pregovaranja sklopljen je Kolektivni ugovor za radnike Fine GS na razdoblje od 4 godine.

 

S obzirom na stanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u zaštitarstvu ovo je važan iskorak u toj djelatnosti koji bi mogao poslužiti i drugima kao poticaj da započnu s kolektivnim pregovorima.

 

Suzana Curavić, pravna savjetnica Nezavisnog sindikata "Solidarnost"