Novosti

22. 12. 2011.

Potpisan Protokol o razumijevanju i suradnji NHS-a i INCA-CGIL

NHS - Predsjednik NHS-a, Krešimir Sever, i Luciano Caon, član predsjedništva INCA-CGIL, potpisali su Protokol o razumijevanju i suradnji NHS-a i Instituta CGIL-a, najveće talijanske središnjice, koji se bavi pružanjem pomoći radnicima iz drugih zemalja koji dolaze raditi u Italiju. Ciljevi su Protokola kvantitativno i kvalitativno povećanje besplatne zaštite koju radnicima porijekolom iz Hrvatske u Italiji pruža INCA-CGIL, povećanje mogućnosti NHS-a da svojim članovima, kao i ostalim hrvatskim građanima koji imaju namjeru otići u Italiju, unaprijed pruža kvalitetne informacije, jačanje suradnje INCA-CGIL i NHS-a sa nositeljima osiguranja i socijalnim institucijama RH te programiranje širenja pomoći na europskoj razini putem mreže INCA-CGIL ureda.

U nastavku prenosimo cijeli tekst Protokola:

 

Protokol o razumjevanju i suradnji

Nezavisnih hrvatskih sindikata - NHS

i Istituto Nazionale Confederale Assistenza INCA-CGIL

 

Uvod

 

Posljednjih se godina bilježi stalni  porast radnica i radnika iz Hrvatske koji odlaze u Italiju zbog rada ili obiteljskih razloga. Brojni se hrvatski radnici već obraćaju uredima Patronata INCA-CGIL u Italiji kako bi dobili zaštitu ili pomoć iz mirovinske, pravne i socijalne domene te za nezaposlenost, nezgode na radu, profesionalna oboljenja, dozvole boravka… te, kao i svi radnici, dobivaju besplatnu pomoć sve do punog priznavanja njihovih prava. Sve ćešće, međutim, radnice i radnici porijeklom iz Hrvatske uredima INCA-CGIL u Italiji postavljaju pitanja ili prezentiraju probleme u praksi koji zahtijevaju suradnju i dogovor s nositeljem osiguranja zemlje porijeka.

Ista je pojava raširena i u drugim zemljama Europske unije u kojima su prisutne lokalne strukture INCA-CGIL.

 

 

Ciljevi

 

Patronat INCA-CGIL i NHS u potpunosti dijele nastojanje u zaštiti prava radnica i radnika, za njihovo puno poštivanje i priznavanje neovisno u kojoj državi oni živjeli ili radili, te neovisno o zemlji porijekla.

Zbog toga će biti  potrebno jamčiti sve više informacija građanima koji imaju namjeru otići u Italiju, kako bi mogli doći već poznavajući strukture INCA-CGIL i imati pomoć koju im Patronat može pružiti. NHS će tako, u suradnji s INCA-CGIL-om, svojim članova moći pružiti uslugu zaštite i izvan granica Republike Hrvatske i to ne samo u Italiji već i u drugim zemljama Europske unije.

 

Ciljevi Protokola o razumjevanju i suradnji su:

- kvantitativno i kvalitativno povećanje besplatne zaštite koju radnicama i radnicima porijeklom iz Hrvatske u Italiji pruža INCA-CGIL;

- povećanje mogućnosti NHS da svojim članovima kao i ostalim hrvatskim građanima koji imaju namjeru otići u Italiju, unaprijed pruža kvalitetne  informacije;

- jačanje suradnje INCA-CGIL i NHS s nositeljem osiguranja i socijalnim institucijama Rebublike Hrvatske;

- programiranje širenja pomoći na europskoj razini putem mreže INCA-CGIL ureda;

 

Obaveze

 

Na ostvarenju prethodnih ciljeva  obveze  INCA-CGIL i NHS su sljedeće:

- INCA-CGIL će izraditi informativni materijal o svojim uslugama na lokalnim jezicima  i dostaviti ih sjedištima svojih ureda;

- NHS će informativni materijal INCA-CGIL-a distribuirati posredstvom uobičajenih promotivnih mehanizama, prilikom događaja i inicijativa, te će na svojoj web-stranici kontinuirano objavljivati informacije koje će  INCA-CGIL redovito ažurirati i dostavljati;

- NHS će odrediti stručnjake koje će INCA-CGIL primjereno osposobiti kako bi s njima ostvarivao stalnu suradnju;

- NHS  će odrediti svoje sugovornike prema nositelju osiguranja, ustanovama i socijalnim institucijama, radi uspostavljanja trajne razmjene informacija i uzajamno ažuriranje podataka o raznim propisima;

- INCA-CGIL i NHS će strukturirati odsnose nositelja osiguranja, socijalnih institucija i lokalnih uprava;

- INCA-CGIL će sustavno i trajno analizirati i informirati NHS o brojnosti i uvjetima hrvatskih radnika u Italiji;

- NHS će sustavno i trajno analizirati o mogućim umreženim udrugama ili asocijacijama hrvatskih radnika koji su emigrirali u Italiju i u Europu.

- INCA-CGIL će  sustavno informirati o dostupnosti pomoći i informacija hrvatskim radnicima koji su emigrirali u ostatak Europe, a koje pružaju inozemna sjedišta INCA-CGIL ureda;

- INCA-CGIL i NHS će održavati zajedničke sindikalne i edukativne susrete o socijalnim politikama u svojim zemljama, o EU propisima i o politikama mobilnosti građana i radnika.

 

INCA-CGIL i NHS će se zalagati da potpisane obveze poštuju i realiziraju, te da se ažuriraju periodičnom razmjenom informacija i procjena, radi punog postizanja zadanih ciljeva.