Novosti

10. 01. 2019.

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu

NHS - Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu koji sadrži zakone koji se u 2019. godini planiraju uputiti u proceduru donošenja. U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 134, od toga za njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa.

 

Nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa označeni su oznakom "PUP". Nacrti prijedloga zakona koji se planiraju za usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije označeni su oznakom "EU". Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere označeni su oznakom "RM".