Novosti

10. 09. 2007.

Projekt ITUC-a o neformalnoj ekonomiji

(NHS) U organizaciji Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) u Bruxellesu se 7. rujna održala Konferencija CEE/NIS: Promicanje prava i zastupanje radnika zaposlenih u neformalnoj ekonomiji“. Održavanjem ove Konferencije pokreće se trogodišnji projekt o radnicima u neformalnoj ekonomiji koji će provoditi sindikalne središnjice udružene u ITUC u Albaniji, Armeniji, Azerbejdžanu, Džordžiji, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Ukrajini i Hrvatskoj (NHS i SSSH). Sudionicima Konferencije predstavljeni su ciljevi i plan projekta.

Za potrebe provođenja projekta u Hrvatskoj potrebno je osnovati nacionalni tim u kojemu će zajedno raditi predstavnici NHS-a i SSSH, a čiji je prvi zadatak izrada izvještaja o neformalnoj ekonomiji u Hrvatskoj. Hrvatske su sindikate na konferenciji predstavljali Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a i Domagoj Ferdebar (SSSH).
Podsjećamo kako su NHS u lipnju ove godine primljeni u članstvo Međunarodne konfederacije sindikata te su na ovoj Konferenciji NHS sudjelovali kao punopravni član Međunarodne konfederacije sindikata.