Novosti

19. 06. 2020.

Prosječna neto plaća za travanj 2020. realno pala za 1,2 posto u odnosu na ožujak

DZS/NHS - Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2020. iznosila je 6 622 kune, što je nominalno niže za 1,4%, a realno za 1,2% u odnosu na ožujak 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2020. iznosila je 9 057 kuna, što je nominalno niže za 1,4%, a realno za 1,2% u odnosu na ožujak 2020.

 

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 11 822 kune, a najniža je isplaćena u Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, u iznosu od 4 380 kuna.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 18 255 kuna, a najniža je isplaćena u Proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 5 496 kuna.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 0,2%, a realno za 0,4%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 0,2%, a realno za 0,4%.

 

Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 730 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,5%, a realno za 1,5%.

 

Za razdoblje od siječnja do travnja 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 193 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,4%, a realno za 1,4%.

 

U travnju 2020. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je ostalo na razini ožujka 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite (182), a najmanji broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika i Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (159).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za travanj 2020. iznosila je 37,33 kune, što je u odnosu na ožujak 2020. niže za 1,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,5%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za travanj 2020. iznosila je 51,05 kuna, što je u odnosu na ožujak 2020. niže za 1,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 0,5%.

 

Medijalna neto plaća za travanj 2020. iznosila je 5 524 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 166 kuna.