Novosti

19. 07. 2019.

Prosječna plaća u svibnju 2019. godine

DZS - Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. iznosila je 6 476 kuna, što je nominalno više za 0,7%, a realno za 0,1% u odnosu na travanj 2019.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. iznosila je 8 794 kune, što je nominalno više za 0,7%, a realno za 0,1% u odnosu na travanj 2019.

Najviša prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 16 117 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika, u iznosu od 4 251 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za svibanj 2019. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 26 426 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 370 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2%, a realno za 1,1%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2019. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,1%, a realno za 1,2%.

 

Za razdoblje od siječnja do svibnja 2019. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 429 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,2%, a realno za 2,5%.

 

Za razdoblje od siječnja do svibnja 2019. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 8 724 kune, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno više za 3,5%, a realno za 2,8%.

 

U svibnju 2019. bila su prosječno 182 plaćena sata, što je za 4,6% više nego u travnju 2019. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Proizvodnja duhanskih proizvoda (190), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (164).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za svibanj 2019. iznosila je 35,68 kuna, što je u odnosu na travanj 2019. niže za 3,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,2%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za svibanj 2019. iznosila je 48,45 kuna, što je u odnosu na travanj 2019. niže za 3,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,3%.

 

Medijalna neto plaća za svibanj 2019. iznosila je 5 590 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 302 kune.