Novosti

20. 08. 2020.

Prosječna plaća za lipanj 2020. godine

DZS / NHS - Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. iznosila je 6 774 kune, što je nominalno više za 1,8%, a realno za 1,7% u odnosu na svibanj 2020.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. iznosila je 9 247 kuna, što je nominalno više za 2,0%, a realno je za 1,9% u odnosu na svibanj 2020.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 13 684 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 401 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2020. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 20 964 kune, a najniža je isplaćena u Proizvodnji kože i srodnih proizvoda, u iznosu od 5 591 kune.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,9%, a realno za 3,1%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,5%, a realno za 2,7%.

 

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 6 725 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,2%, a realno za 1,7%.

 

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 181 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2019. nominalno više za 2,1%, a realno za 1,6%.

 

U lipnju 2020. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,2% više nego u svibnju 2020. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Vodeni prijevoz i Djelatnosti zdravstvene zaštite (182), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (157).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2020. iznosila je 38,13 kuna, što je u odnosu na svibanj 2020. niže za 2,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 5,1%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2020. iznosila je 52,05 kuna, što je u odnosu na svibanj 2020. niže za 2,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine niže za 5,4%.

 

Medijalna neto plaća za lipanj 2020. iznosila je 5 751 kunu, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 500 kuna.