Novosti

14. 01. 2020.

Prva promišljanja Komisije o izgradnji jake socijalne Europe za pravednu tranziciju

Priopćenje za tisak

Komisija danas predstavlja komunikaciju o izgradnji jake socijalne Europe za pravednu tranziciju. U njoj je izloženo kako će socijalna politika pomoći u rješavanju problema i iskorištavanju prilika današnjice, predstavljene su mjere na razini EU-a za sljedeće mjesece i zatražene su povratne informacije o daljnjem djelovanju na svim razinama u području zapošljavanja i socijalnih prava.

 

Istodobno Komisija pokreće i prvu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima – poduzećima i sindikatima – o pitanju pravednih minimalnih plaća za radnike u EU-u.

 

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana rekao je: Europa prolazi kroz važne promjene. U doba zelene i digitalne tranzicije te s obzirom na starenje stanovništva Komisija želi osigurati da ljudi ostanu u središtu pozornosti i da gospodarstvo bude u njihovu interesu. Za to već imamo instrument – europski stup socijalnih prava. Sad želimo osigurati da EU i države članice te dionici budu predani njegovoj provedbi.

 

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava, izjavio je: Radna svakodnevnica milijuna Europljana promijenit će se u narednim godinama. Moramo poduzeti određene mjere kako bi buduća radna snaga mogla napredovati. Inovativno i uključivo socijalno tržišno gospodarstvo Europe mora biti usmjereno na ljude: omogućiti im kvalitetna radna mjesta uz odgovarajuću plaću. Ni jedna država članica, ni jedna regija, ni jedna osoba ne smije biti zapostavljena. Moramo težiti najvišim standardima na tržištu rada kako bi svi Europljani mogli imati dostojanstven život ispunjen ambicijama.

 

Europa je danas jedinstveno mjesto u kojem su napredak, pravednost i održiva budućnost jednako važni ciljevi. Europa nudi najviše standarde života, najbolje uvjete rada i najdjelotvorniju socijalnu zaštitu u svijetu. Međutim, Europljanima predstoje mnoge promjene, kao što su prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo, digitalizacija i demografske promjene. Te će promjene za radnu snagu predstavljati nove izazove i prilike. Europski zeleni plan – naša nova strategija rasta – mora osigurati da Europa ostane centar najnaprednijih sustava socijalne skrbi u svijetu i dinamično središte inovacija i konkurentnog poduzetništva.

 

Danas objavljeni dokumenti temelje se na europskom stupu socijalnih prava, koji su institucije i vođe EU-a proglasili u studenome 2017. Komisija poziva sve zemlje, regije i partnere EU-a da iznesu mišljenje o daljnjim koracima te planove za ispunjenje ciljeva stupa. To će poslužiti za pripremu akcijskog plana 2021., koji će biti odraz svih doprinosa te će biti dostavljen na odobrenje najvišoj političkoj razini.

 

Sama Komisija danas predstavlja planirane inicijative koje će pridonijeti provedbi europskog stupa. Ključne su mjere za 2020. među ostalim sljedeće:

 

  • pravedne minimalne plaće za radnike u EU-u
  • europska strategija za rodnu ravnopravnost i obvezujuće mjere za transparentnost plaća
  • ažurirani Program vještina za Europu
  • ažurirana Garancija za mlade
  • sastanak na vrhu o radu putem platforme
  • Zelena knjiga o starenju
  • strategija za osobe s invaliditetom
  • izvješće o demografiji
  • europski sustav reosiguranja za nezaposlene.

 

Te se aktivnosti nadovezuju na dosadašnji rad EU-a od proglašenja stupa 2017. Međutim, djelovanje samo na razini EU-a nije dovoljno. Ključ uspjeha leži u rukama nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, kao i socijalnih partnera i relevantnih dionika na svim razinama. Svi bi Europljani trebali imati jednake mogućnosti za napredak – moramo očuvati, prilagoditi i poboljšati ono što su naši preci izgradili.

 

 

Savjetovanje o pravednim minimalnim plaćama

 

Broj zaposlenih u EU-u rekordno je visok. Međutim, mnogi radnici i dalje jedva spajaju kraj s krajem. Predsjednica von der Leyen izrazila je želju da svaki radnik u Uniji ima pravednu minimalnu plaću koja bi mu trebala omogućiti dostojanstven život gdje god radio.

 

Komisija danas pokreće prvu fazu savjetovanja sa socijalnim partnerima – poduzećima i sindikatima – o pitanju pravedne minimalne plaće za radnike u EU-u. Komisija će vas rado poslušati: zanima nas smatraju li socijalni partneri da je potrebno djelovanje na razini EU-a te ako smatraju da jest, žele li o tome međusobno pregovarati.

 

Neće postojati univerzalna minimalna plaća. Prijedlozi će se temeljiti na nacionalnim tradicijama: bilo kolektivnim ugovorima ili zakonskim odredbama. Neke zemlje već imaju izvrsne sustave. Komisija želi osigurati da svi sustavi budu primjereni i dovoljno prošireni, da uključuju detaljno savjetovanje sa socijalnim partnerima i da imaju odgovarajući mehanizam ažuriranja.

 

 

Kontekst

 

Socijalna pravda osnova je europskog socijalnog tržišnog gospodarstva i okosnica naše Unije. Podupire ideju da su socijalna pravednost i napredak temelji za stvaranje stabilnog društva s najvišim standardima blagostanja u svijetu.

 

Došlo je vrijeme za promjene. Zbog klimatskih promjena i uništavanja okoliša morat ćemo prilagoditi gospodarstvo, industriju, načine putovanja i rada, proizvode koje kupujemo i jedemo. Očekuje se da će se samo u području umjetne inteligencije i robotike u sljedećih pet godina u svijetu otvoriti gotovo 60 milijuna novih radnih mjesta, a mnogi će se poslovi promijeniti ili čak nestati. Demografija Europe mijenja se: danas živimo dulje i zdravije, zahvaljujući napretku medicine i javnog zdravstva.

 

Te promjene, prilike i izazovi utječu na sve zemlje i sve Europljane. Stoga se s njima moramo suočiti zajedno i unaprijed se pripremiti na promjene. Europski stup socijalnih prava naš je odgovor na te temeljne ambicije. Stup sadržava 20 načela i prava koja su ključna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u Europi 21. stoljeća.