Novosti

15. 11. 2012.

Radionica Eurofounda o neprijavljenom radu

NHS – U organizaciji Eurofounda – Europske fondacije za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, 14. i 15. studenog u Zagrebu je održana radionica na kojoj se raspravljalo, odnosno potvrđivao izvještaj Eurofounda u sklopu projekta 0348 IPA UDW. Taj se izvještaj odnosi na neprijavljeni rad, odnosno sivu ekonomiju u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU – Hrvatska, Island, Makedonija, Crna Gora i Turska, i njegov utjecaj na radne uvjete, konkurentnost i fiskalni prihod.

Cilj je projekta dati pregled zakonodavnih rješenja, sustava kontrole i mjera koje se primjenjuju u rješavanju problema neprijavljenog rada u ovih 5 zemalja.

Objavljivanje konačnog usuglašenog izvještaja očekuje se početkom sljedeće godine. NHS je na radionici predstavljala Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a.