Novosti

18. 08. 2017.

Ribić i Sever za Direktno: Razmišlja se o zabrani rada studentima

EKSKLUZIVNO

'Treba omogućiti i poslodavcima da u stipendiranju prepoznaju svoje interese pa da im država to prepozna kao poreznu olakšicu', kaže Sever

Autor: Marijan Opačak

(Direktno.hr) Predstavnici dva najveća sindikata komentirali su za Direktno moguću zabranu ili ograničavanje rada studenata te kakve promjene treba unijeti u pitanja studentskog rada i njihovih prava.

 

Direktno ekskluzivno doznajeda su na jednom nedavnom sastanku predstavnici sindikata predložili zabranu rada studenata i učenika. Naime, sindikati smatraju da u cijeloj priči najviše pate osobe koje ne mogu naći stalno zaposlenje zbog toga što se studenti i učenici koriste kao jeftina radna snaga.

 

 

Ribić: Treba ukinuti ovakav studentski rad

 

O ovome smo razgovarali s čelnicima dva hrvatska sindikata Vilimom Ribićem iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Krešimirom Severom iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

 

Zanimao nas je njihov komentar cijele priče.

 

Ribić nam je vrlo kratko odgovorio:

 

"Kada taj rad postaje masovan i nereguliran do mjer e koja oduzima samu svrhu studentskog rada, kada on postaje manipulacija na štetu države i radnika, onda sam za ukidanje takve prakse. Studentski rad treba vratiti svojoj svrsi", napisao je svoj odgovor Ribić.

 

Krešimir Sever je pak dao podrobniji odgovor i prenio stav svog sindikata o zabrani rada studenata te poručio da on i njegov sindikat kategorički odbijaju ideju o zabrani rada studentima i učenicima, no smatraju da je potrebno bolje zakonodavno urediti takav rad da bi se spriječilo izrabljivanje studenata i "krađa" poslova radno sposobnog stanovništva.

 

 

'Studentski rad se pretvorio u izrabljivanje'

 

"Već godinama upozoravamo da treba pogledati malo širi kontekst, a mnogi su već pokušali tumačiti da smo mi protiv studentskog rada što je apsolutno krivo", kaže Krešimir Sever i dodaje da je problem u tome u što se studentski rad pretvorio.

 

"Ujednom ogromnom dijelu pretvorilo se u izrabljivanje studenata na jednoj strani, a na drugoj zatvara se prostor za redovno zapošljavanje, jer je poslodavcima u velikoj mjeri takav rad jeftiniji nego da zapošljavaju po ugovoru o radu s obzirom na doprinose koje imaju platiti po studentskom ugovoru".

 

"NHS neprekidno ponavlja da bi trebalo uvesti reda u sustavu, u prvom redu da stvoriti uvjete da studenti mogu ostvariti stipendije, da stipendije budu dostupnije kako na državnoj razini tako da budu dostupne i od strane poslodavaca a da država onda takvo stipendiranje prepozna kao nešto na što bi onda davala olakšice poslodavcima", napominje Sever i dodaje:

 

"S druge strane manje imućni studenti koji su prisiljeni raditi, kažu da često rade puno radno vrijeme rijetko pola radnog vremena i da im to utječe na studiranje. Puno je važnije stvoriti uvjete da svi studenti koji imaju slabije materijalne uvjete za studiranje, a htjeli bi studirati, da se njima stvore uvjeti za povoljne stipendije, da poslodavci i država pronađu način kako to prepoznati i kako studentima pomoći da primaju potporu od države i/ili od poslodavaca i da pri tome ne moraju raditi, već studirati redovno".

 

Danas imamo situaciju da su upravo manje imućni studenti prisiljeni raditi cijele dane te da zbog toga zaostaju na fakultetu, napomenuo je Sever. "Svaka čast onima koji uspiju tako završiti studij ali to je izuzetno teško", rekao je Sever

 

"S jedne strane moramo stvoriti uvjete za povoljne stipendije, da država prepozna trud poslodavaca pa i ona pomogne s druge strane da se stvaraju fondovi preko kojih bi se stipendiralo studente i učenike", kaže Sever i dodaje:

 

"Naravno ako studenti mogu povrh toga i odraditi neke poslove to treba pozdraviti".

 

 

'Studenti bi trebali raditi samo povremene poslove'

 

Često su nam se studenti sami javili da im sami poslodavci kažu da im nakon završetka studija i prestanka studentskog statusa da im nakon toga prekidaju s njima radni odnos, upozorava predjednik NHS-a.

 

"S druge strane mnoge tvrtke poput telekomunikacijskih tvrtki, koje često otpuštaju radnike koji imaju stalan radni odnos ili ugovor o radu,a onda zapošljavaju studente i zapošljavaju se radnici za povremeno zapošljavanje. Studentsko zapošljavanje cvjeta jer se to pretvorilo u dobar biznis, ne studenta, već poslodavaca koji tako varaju i zaobilaze državu plaćajući manje doprinose, plaćaju manje državi poreza".

 

"Mi nismo protiv rada studenata i za njegovu zabranu, nego smo za to da kada je riječ o redovnim poslovima, da se redovni poslovi povjeravaju radnicima po ugovoru o radu, punom ili nepunom radnom vremenu. A kad je riječ o povremenim poslovima da u tom slučaju to mogu raditi učenici i studenti", rezolutan je Sever.

 

Napominje i to da je NHS tražio,kad se formirala radna skupina, svoju uključenost u tu skupinu.

 

"Nažalost kolege iz SSSH i i mi iz NHS nismo dobili prigodu sudjelovati upravo zbog toga što smo htjeli na jednoj strani htjeli pomiriti ove mogućnosti da učenici i studenti mogu raditi po određenim uvjetima, ali da ne budu konkurencija svojim roditeljima zbog načina na koji se s njima ugovara posao".

 

 

'Država studentima okreće leđa'

 

Sever je napomenuo da je u ranijim razdobljima, dok dio poslodavaca nije prepoznao studentsko zapošljavanje kao unosan dio posla, studenti i učenici su radili na onim poslovima koji su nestalnog karaktera. "Ovo se sada pretvorilo u trajne poslove", napominje i dodaje.

 

"Trebamo vratiti studentske poslove na tadašnje razine, a s druge strane država, koja se zaklinje u promociju znanja im na ovaj način okreće leđa".

 

"Potrebno je naći način kako će država pronaći način i stvoriti snažne fondove koji će onda pomagati učenike i studente slabijeg imovinskog stanja da lakše završavaju fakultete", rekao je Sever i napomenuo da treba omogućiti i poslodavcima da u tome prepoznaju svoje interese pa da tijekom školovanja mogu stipendirati učenike i studente a da im država to prepozna kao poreznu olakšicu.

 

"To je put kojim se studentima i učenicima najviše može pomagati. sad se nekim poslodavcima gleda kroz prste koji studentski rad debelo zloupotrebljavaju", kaže Sever.