Novosti

10. 11. 2019.

Sastanak Mreže stručnjaka za zaštitu na radu

NHS - U organizaciji ITUC/PERC OSH Network 6. i 7. studenog 2019. godine, u Igalu, Crna Gora, održan je radni sastanak sindikalne mreže za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na temu „Prioriteti i prepreke zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u državama Balkana sa motrišta socijalnih partnera; pravedna tranzicija za klimatske ambicije“.
Nakon uvodnih izlaganja predstavnika sindikalnih organizacija o trenutnom stanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u pojedinim zemljama, predstavljena je kampanja EU OSH-e za razdoblje 2018. – 2019. godine, a potom je najavljena i nova kampanja EU OSH-e za razdoblje 2020.-2023. godine.

 

Na sastanku su pored predstavnika sindikata uključenih u rad mreže, nazočili i stručnjak zaštite zdravlja i sigurnosti na radu Viktor Kempa (ETUI) koji je predstavio prioritete djelovanja ETUI-a za razdoblje 2020.-2024., kao i EU kampanje za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. (OHS developments in the EU - 30 years of OHS legislative framework in EU, ETUC: Priorities for 2020-2024., EU OSHA: Healthy Workplace Campaign – dangerous substances and MSDs).

 

Ber de Wel, stručnjak iz ureda za klimatske promjene ITUC-a, održao je zanimljivo izlaganje na temu „Pravedne tranzicije i sudjelovanja sindikata u tom procesu“. Naime, prema stavovima Međunarodne konfederacije sindikata, pravedna tranzicija je prije svega „strategija usmjerena zaštiti onih čiji su poslovi, primanja i sredstva za život ugroženi kao posljedica klimatskih politika, ili šire, jer se svijet razvija na održiviji način". Isto tako se u Europskoj rezoluciji o klimatskim promjenama smatra da će se pravednom tranzicijom osigurati veća zaposlenost, s tim da se u pogođenim regijama uloži u prekvalifikaciju za visokokvalitetna radna mjesta otporna na buduće promjene. Izrazito je važno da klimatska tranzicija Europe bude uz ekološko gledište socijalno i ekonomski održiva kako bi je prihvatili svi građani, a osobito oni s nižim primanjima. Koncept pravedne tranzicije služi kao okvir koji pokazuje pravedan put prema društvu i gospodarstvu koji štite ljude i planet. Tranzicija mora biti hitna i ambiciozna, ali iznad svega, mora biti pravedna.


Cvetan KovačCvetan Kovač

Koordinator Odbora za zaštitu na radu NHS-a, Cvetan Kovač, predstavio rezultate istraživanja „Kvaliteta socijalnog dijaloga u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu“ i istaknuo značaj komunikacijskih vještina radničkih predstavnika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Naime, socijalno partnerstvo i socijalni dijalog od iznimnog su značaja za rješavanje izazova unapređivanja sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Dosljedan socijalni dijalog utemeljen na povjerenju socijalnih partnera i Vlade i predanost ostvarenju zajedničkih ciljeva, neosporivi je mehanizam postizanja kvalitetnih rješenja unapređivanja sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. CK