Novosti

31. 10. 2011.

Sastanak radne grupe ETUC-a - „Radnička participacija“

NHS - U Bruxellesu je 27. listopada 2011. godine održan sastanak radne skupine Europske konfederacije sindikata (ETUC) koja je zadužena za radničku participaciju. Cilj je radnih skupina ETUC-a dati podršku radu Tajništva ETUC-a i pripremiti stajališta koja će se prosljeđivati prema Europskoj komisiji. Na sastanku ove radne skupine po prvi puta je sudjelovao i NHS, odnosno Ana Palm Jelečanin, pravnica u Regionalnom uredu NHS-a u Zagrebu.

U uvodnom dijelu sastanka istaknuto je djelovanje opće krize unutar Europske unije te je naglašeno kako je jedan od najvažnijih zadataka europskih sindikata očuvanje radničkih prava. Rečeno je kako kriza sve više utječe na razinu prava europskih radnika te je potrebno uložiti sve napore kako bi se zaštitila razina prava koja uživaju radnici unutar EU. Nadalje, kao jedan od važnijih ciljeva ostaje ujednačavanje prava radnika unutar cijele Europske unije, te uspostava kvalitetnijeg socijalnog dijaloga na razini kompanija. Osim prethodno navedenog, Europska konfederacija sindikata stajališta je kako je vrijeme za usvajanje generalne rezolucije o korporacijskom pravu (odnosno pravu trgovačkih društava –company law resolution).

Veći dio jutarnjeg dijela sastanka bio je posvećen EU Takeovers Directive (2004/25/EC) i studiji koja se odnosi na njezin utjecaj. Drugi dio jutarnjeg sastanka bio je posvećen I&C Fitness check. Naime, fitness check je pilot zadatak koji će se provoditi unutar četiri područja: zapošljavanje i socijalna politika, okoliš, prijevoz i industrijska politika, a sve kako bi postojeći propisi bili svrhoviti, kako bi se identificirale slabe strane propisa, eventualne pravne praznine, nedosljednosti u provedbi i sl. Osim navedenog, u jutarnjem dijelu sastanka članovima radne skupine pružena je i informacija o izvještaju koji se odnosi na 14th Company law Directive, a koji je bio raspravljan pred Parlamentom i prije godinu i pol dana i bio usvojen. Naglašeno je kako se radi samo o proceduralnoj stvari jer je došlo do nekih proceduralnih promjena u radu Parlamenta te će zbog toga krajem studenog biti ponovno raspravljano o izvještaju.

Popodnevni dio sastanka započeo je s izvještajem predstavnika Europske komisije o budućnosti Zelene knjige o korporativnom upravljanju. Europska komisija izvijestila je kako je u Komisiju pristiglo 409 odgovora zainteresiranih strana, ali također su zaprimili odgovore iz organizacija civilnog društva, banaka, osiguravajućih kuća, javnih vlasti, fondova...

Nastavak popodnevnog dijela bile su konzultacije o SE Regulaciji, odnosno o The European Company Statute. Na kraju popodnevnog dijela sastanka raspravljalo se o transpoziciji Direktive o europskim radničkim vijećima po državama članicama. Zaključilo se kako transpozicija nije uspješna jer je većina država samo prekopirala tekst Direktive u nacionalno zakonodavstvo bez da ga prilagodi specifičnostima pojedine zemlje. Također, sama Direktiva ima nekih nedorečenosti (npr. pravna nesigurnost članka 13.).

Ana Palm Jelečanin