Novosti

14. 11. 2011.

Sastanak radne skupine ETUC-a za socijalnu politiku i zakonodavstvo

NHS - 9. studenog 2011. godine u Bruxellesu je održan sastanak Radne skupine za socijalnu politiku i zapošljavanje Europske konfederacije sindikata (ETUC), na kojemu je , kao članica radne skupine, sudjelovala Ana Kranjac Jularić, pravna savjetnica NHS-a. Na sastanku se raspravljalo o nekoliko tema, koje se odnose na postojeće stanje u radnom zakonodavstvu na razini EU, kao i na prijedloge izmjena postojećih rješenja, kao i prijedloge novih zakonodavnih rješenja u području radnog zakonodavstva.

Na početku sastanka sudionici su kratko upoznati s novostima vezanim uz pregovore za izmjenu Direktive o određenim vidovima organizacije radnog vremena. ETUC je do sada dobio potporu 42 sindikalne organizacije, dok su 2 sindikalne organizacije izrazile svoju suzdržanost.

U okviru teme „Napadi na nacionalno radno zakonodavstvo“ viši istraživač pri Europskom sindikalnom institutu (European Trade Union Institut – ETUI) predstavio je rezultate istraživanja koje je imalo za cilj utvrditi kakav je utjecaj gospodarska kriza ostavila na području radnog zakonodavstva, odnosno kakve su promjene države poduzele u području radnog zakonodavstva kako bi se prilagodile gospodarskoj krizi.

U nastavku rada predstavljena je ETUC-ova deklaracija u povodu 50. godišnjice Europske socijalne povelje (dalje u tekstu: ESP), kojom ETUC podsjeća na važnost ovog dokumenta u postizanju još veće razine socijalnih prava u Europi, potiče zemlje članice da poštuju obveze preuzete Poveljom i poboljšaju praktičnu primjenu prava zajamčenih Poveljom. Kao jedna od važnijih potrebnih promjena vezanih uz ESP jest promjena postupka vezanih uz kolektivne žalbe, zbog uočenog nepoštivanja odluka, odnosno rezolucija Europskog odbora za socijalna prava, od strane država, čime je postupak kolektivnih žalbi doveden u pitanje.

Predstavljajući nacrt rezolucije vezane uz raspoređivanje radnika  u okviru pružanja usluga istaknuta je zabrinutost ETUC-a u pogledu prijedloga Europske komisije za donošenjem uredbe o odnosu između temeljnih socijalnih prava i ekonomskih sloboda (tzv. Monti II Regulation) i Direktive 96/71/EC o raspoređivanju radnika u okviru pružanja usluga i to zbog sumnje kako će navedena uredba (Monti II) ići u pravcu odluka Europskog suda u navedenom području, a koje su u hijerarhiji normi dali prednost onima koji se odnose na tržišne slobode, a na štetu onih koji se odnose na temeljna socijalna prava na kolektivno pregovaranje i poduzimanje industrijskih akcija.

Na kraju sastanka sudionici su informirani o najnovijim zakonodavnim aktivnostima i to o prijedlogu izmjene Direktive 2004/18/EC o javnoj nabavi, kao i izmjeni Uredbe 44/2001 o nadležnosti te priznavanju i primjeni sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (Brussels I Regulation).

AKJ