Novosti

19. 04. 2012.

Sastanak radne skupine o ekonomskoj i socijalnoj koheziji

NHS - U Bruxellesu je 17. travnja 2012. godine održan sastanak radne skupine Europske konfederacije sindikata o Ekonomskoj i socijalnoj koheziji. Na sastanku radne skupine predstavnici Europske komisije predstavili su prijedlog Uredbe o budućoj kohezijskoj politici, odnosno Zajednički strateški okvir 2014.-2010. kojim bi se uvela zajednička pravila za sve strukturne fondove. Predstavnica komisije predstavila je promjene koje bi Zajednički strategijski okvir uveo, a to su koncentracija na Strategiju Europa 2020., veća pozornost na rezultatima, odnosno praćenje rezultata projekata prema dogovorenim ciljevima, bolja koordinacija i harmonizacija između fondova te pojednostavljenje postupaka. Zajednička pravila odnose se na strateško planiranje i programiranje, tematske ciljeve povezane sa Strategijom Europa 2020. te o partnerskim ugovorima.

 Također, zajednička pravila odnose se i na podobnost, financijske instrumente te upravljanje i kontrolu. Za svaki Fond su predviđena i posebna pravila. Predstavnica Komisije je napomenula kako razgovori o Zajedničkom strategijskom okviru još traju te se razmatraju sve primjedbe.

 

Na sastanku je predstavljena i Uredba za Europski socijalni fond koji bi se temeljio na četiri tematska cilja; promicanje zapošljavanja i podupiranje mobilnosti radne snage; podupiranje socijalnog uključivanja i borbe protiv siromaštva; investiranje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje i povećanje institucionalnih kapaciteta i učinkovitu javnu upravu. Prijedlog Uredbe sadržava, između ostalog, i posebne odredbe koje se odnose na  jačanje partnerstva i poticanje aktivnog sudjelovanja socijalnih partnera i nevladinih organizacija u investicijama Europskog socijalnog fonda.

 

Također, Europska komisija je predložila i donošenje dokumenta Kodeks partnerskog ponašanja koji bi se primjenjivao na kohezijsku politiku jer su na tom području uočeni problemi u pogledu sudjelovanja partnera. Naime, u svijetlu različitog pristupa država članica u primjeni načela partnerstva, a u vezi zahtjeva za partnerstvom, prijedlog Komisije je motiviran potrebom povećanja primjene načela partnerstva u praksi, a to se želi postići Kodeksom partnerskog ponašanja. Načelo partnerstva podrazumijeva usku suradnju između javnih vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u državama članicama i vladinih i nevladinih organizacija i tijela. Partneri bi trebali biti aktivno uključeni u cijeli programski logički krug – pripremu, praćenje i ocjenjivanje. Kodeks će biti dostupan za javnu raspravu krajem tjedna, a Komisija je imala namjeru donošenja Kodeksa čim Uredba o zajedničkim odredbama stupi na snagu. Međutim, s obzirom da postoji ogroman otpor država članica donošenje Kodeksa je upitno.

 

Sudionici sastanka istaknuli su važnost donošenja takvog Kodeksa koji bi smanjio negativne efekte predloženih Uredbi. Izražen je strah da radnici i radnička pitanja  više neće biti prioritet Europskog socijalnog fonda. Također, iznesene su primjedbe na Zajednički strateški okvir i uredbu o europskom socijalnom fondu te je istaknuto da bi prioriteti trebali biti zapošljavanje te kvaliteta rada te da se trebaju prestati podupirati nesigurni oblici rada.

 

Na sastanku ove radne skupine sudjelovala je Katarina Rumora, pravna savjetnica NHS-a,  članica radne skupine.

 

K. Rumora