Novosti

24. 02. 2012.

Sastanak radne skupine za socijalnu zaštitu Europske konfederacije sindikata

NHS - U Bruxellesu je 22. veljače 2012. godine održan redovni sastanak radne skupine Europske konfederacije sindikata (EKS) za socijalnu zaštitu, na kojem se raspravljalo o Bijeloj knjizi Europske komisije (EK) o dostatnim, sigurnim i održivim mirovinama. Bijela knjiga govori o problemima mirovinskih sustava zemalja EU i prijedlozima za njihovo rješavanje. Tako se ne nalažući konkretne mjera za ostvarenje, govori o potrebi povezivanja očekivanog trajanja života i umirovljenja, restriktivnijeg pristupa prijevremenom umirovljenju, potpori dužem radnom vijeku te smanjenju razlika između žena i muškaraca po pitanju mirovina.

Također, stavljen je naglasak na jačanju  individualne štednje za mirovinu. Osvrćući se na stavove EK, članovi radne skupine su istaknuli svoje neslaganje iznesenim, smatrajući kako je nedovoljno istaknuta važnost javnog mirovinskog sustava, kao jamca sigurnih primanja u starosti, dok je istovremeno prenaglašena uloga privatne štednje za mirovinu, što nagriza socijalni karakter Europe. Pored navedenog, zamjera se višekratno isticanje pojam „adekvatne mirovine“, pri čemu se ne daje preciznije određenje što se pod tim pojmom podrazumijeva. Na kraju je istaknuta potreba nastavka daljnjih razgovora između socijalnih partnera na razini EU, kako bi se postigao dogovor zadovoljavajući za sve strane. Na sastanku radne skupine NHS je u svojstvu zamjenice člana predstavljala pravna savjetnica Ana Kranjac Jularić.

AKJ