Novosti

06. 02. 2020.

Sastanak Radne skupine za utvrđivanje uvjeta i kriterija za uvođenje nacionalne naknade

NHS - Četvrti, ujedno i posljednji, sastanak Radne skupine za utvrđivanje uvjeta i kriterija za uvođenje nacionalne mirovine održan je 5. veljače 2020. godine Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Uz predstavnike Ministarstva rada i mirovinskog sustava na sastanku su sudjelovali predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalna pitanja (MDOMSP), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Državnog zavoda za statistiku, Instituta za javne financije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske udruge poslodavaca, Ekonomskog instituta te Sindikata umirovljenika Hrvatske, Matice umirovljenika Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnog sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata.

Na sastanku je Radnoj skupini predstavljen nacrt Prijedloga Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.

 

Prema nacrtu Prijedloga Zakona, nacionalna mirovina bi se zvala nacionalna naknada za starije osobe. Predviđeno je da naknada bude novčano primanje za hrvatske državljane starije od 65 godina života s prebivalištem u RH i to u neprekidnom trajanju od 20 godina prije podnošenja zahtjeva uz zadovoljenje dohodovnog cenzusa za korisnika i članove kućanstva. Prijedlog je da cenzus iznosi 800 kn mjesečno po članu kućanstva. Prijedlog je da iznos naknade od 1. siječnja 2021. iznosi 800 kn za jednog ili više korisnika u istom kućanstvu, te bi se po odluci Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje usklađivala jednom godišnje prema porastu indeksa potrošačkih cijena.

 

U raspravi gotovo jednoglasno je istaknuto kako odlučivanje o ovom pravu ne bi trebalo biti u nadležnosti HZMO-a, nego MDOMSP-a, odnosno centara za socijalnu skrb, zbog njihovog poznavanja potreba građana na lokalnoj razini. Propisivanje nadležnosti HZMO-a nepotrebno opterećuje njegove ionako nedostatne kapacitete, pri čemu je u postupku za ostvarenje prava nužno njegovo povezivanje s podatcima kojima raspolažu centri.

 

Kako je u sustavu socijalne skrbi moguća kumulacija više prava, to je ispred Nezavisnih hrvatskih sindikata istaknuto kako je navedenu kumulaciju, odnosno zadržavanje dijela prava iz sustava socijalne skrbi (ogrjev, naknada troškova električne energije i slično) nužno omogućiti i u slučaju kada se korisnik odluči na pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe umjesto zajamčene minimalne naknade. Također, istaknuta je nužnost aktivnog pristupa HZMO-a prema potencijalnim korisnicima ovog prava u smislu informiranja o pravu. (AKJ)