Novosti

30. 10. 2012.

Sastanak Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika

NHS - U Bruxellesu je 30. listopada 2012. godine održan sastanak Savjetodavnog odbora za slobodu kretanja radnika, koji se sastoji od predstavnika udruga sindikata i poslodavaca te Vlada zemalja članica EU. U ime RH po prvi puta sastanku su prisustvovali i predstavnici hrvatskih sindikalnih središnjica, Ana Kranjac Jularić iz NHS-a te David Jakov Babić iz HUS-a.
Savjetodavni odbor za slobodu kretanja radnika je tijelo uspostavljeno u okviru Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost Europske komisije (EK) (Employment, Social Affairs and Inclusion DG, European Commission) s ciljem pomaganja EK u nadzoru na d primjenom prava koje se tiče slobode kretanja radnika, kao i pri koordinaciji između zemalja članica u pitanjima politike zapošljavanja.

Savjetodavni odbor se bavi problemima u vezi sa slobodom kretanja radnika i zapošljavanju na razini nacionalnih politika, nadzire učinke primjene Uredbe 492/2011 (Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union), predlaže izmjene Uredbe te daje mišljenja na određene teme. Odbor se sastaje dva puta godišnje.

 

Sastanku Savjetodavnog odbora prethodio je pripremni sastanak, održan 29. listopada 2012. godine, na kojem su predstavnici sindikata, poslodavaca i vlada, na odvojenim sastancima, usuglašavali stavove kao pripremu za sastanak Odbora.

 

Na početku sastanka odbora se raspravljalo o EURES-u (European Employment Services), internet portalu koji služi za informiranje budućih radnika o mogućnostima zapošljavanja na Europskom ekonomskom prostoru. Mreža uključuje socijalne partnere, sindikate i poslodavce, te službe za zapošljavanje, koji zajednički surađuju na pružanju informacija i svakog drugog oblika pomoći pojedincima zainteresiranim za rad u drugoj državi. U raspravi je istaknuto kako se kao slabost pokazuje nedovoljno pružanje potpore zainteresiranima od strane službi za zapošljavanje, zbog čega sindikati vrlo često uskaču s pružanjem pomoći. U nastavku rasprave razmatrala se primjena Uredbe 492/2011 o slobodi kretanja radnika, zatim problem u pogledu ostvarenja prava na naknadu za slučaj nezaposlenosti u slučaju radnika migranata (mobilnih radnika) i na kraju sloboda kretanja radnika u pogledu zapošljavanja u javnim službama, gdje i dalje na nacionalnoj razini postoje određena rješenja koja onemogućavaju ili znatno otežavaju zapošljavanje stranaca. U cilju analize nacionalnih rješenja, EK je 2009. godine zatražila od država članica detaljne informacije o mogućnostima zapošljavanja stranaca u javnim službama te je temeljem dobivenih podataka državama uputila zahtjev za provedbom odgovarajućih reformi nacionalnih zakonodavstva u cilju ostvarenja prava na slobodu kretnja radnika u punom smislu. Sada, s rokom do kraja siječnja 2013. godine, EK zahtjeva od država članica informacije o poduzetim reformama. U nastavku sastanka sudionici su upoznati s najnovijim odlukama Europskog suda u pogledu slobode kretanja radnika, kao i slučajevima koji su još u tijeku. Pred kraj sastanka kroz nekoliko prezentacija sudionicima je predstavljen problem migracije radne snage iz Bugarske i Rumunjske, kao i mjere koje se u tim zemljama poduzimaju za zadržavanje radne snage te ponovni prihvat radne snage koja se vraća. Na samom kraju predstavljena je trojezična knjižica pod nazivom „Passport of rights“, alat kojim se jednostavnim jezikom ljude upoznaje s pravima iz sustava socijalne sigurnosti u slučaju života i rada diljem Europe.

 

Ana Kranjac Jularić