Novosti

15. 12. 2017.

SBF - ITC Jačanje socijalnog dijaloga

SBF - U Torinu, Italija (edukacijski centar Međunarodne organizacije rada) od 11. do 13. prosinca 2017. održana je završna konferencija projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u financijskom sektoru“. Konferencija je održana pod nazivom "Jačanje kroz organiziranje i pregovaračku moć".

 

Organizatori konferencije su Međunarodna organizacija rada i UniFinance uz financijsku potporu Europske komisije. Na konferenciji se raspravljalo o izazovima budućeg razdoblja, socijalnom dijalogu, kolektivnom pregovaranju, jačanju uloge žena i mladih u sindikalnom pokretu.

 

Na konferenciji su sudjelovali Željka Obradović i Igor Samardžija.