Novosti

06. 04. 2006.

Seminar o trošku socijalnog osiguranja u zemljama pakta za stabilnost Jugoistočne Europe, Budimpešta, 6. i 7. travnja 2006. godine

U Budimpešti je od 6.–7. travnja 2006. godine održan „Seminar o trošku socijalnog osiguranja u zemljama Pakta o stabilnost Jugoistočne Europe“.

Na seminaru su sudjelovali: Olivier Bontout, Europska komisija, Petra Ulshofer, direktorica ILO ureda u Budimpešti, Elaine Fultz, specijalistica za socijalno osiguranje ureda ILO-a u Budimpešti, Krzysztof Hagemejer, specijalist za socijalno osiguranje, ILO, Ženeva, predstavnici Mađarske, Crne Gore, Srbije, BiH, Bugarske, Albanije , Rumunjske, Moldavije, a Hrvatsku su predstavljali Snježana Baloković, MGRP, Ljiljana Marušić, HZMO, Monika Bošnjak, DZS, Nenad Seifert ,HUP-a, Goran Bakula, savjetnik za gospodarstvo NHS-a, te profesori Siniša Zrinščak i Zoran Šućur sa Pravnog fakulteta.
Siniša Zrinščak i Zoran Šućur autori su materijala o Hrvatskoj koji je sadržan u brošuri ILO-a pod nazivom „Social Security Spending in South Eastern Europe: A Comparative Review“.
Na seminaru su također prikazani rezultati iz Moldavije, Mađarske, Crne Gore, Srbije, BiH, Bugarske, Albanije i Rumunjske.

Rezultati istraživanja sadržani su u brošuri „Social Security Spending in South Eastern Europe“ koju možete pronaći na dnu stranice.