Novosti

09. 06. 2006.

Seminar „Posting of workers“ u Bruxellesu, 6. lipnja 2006. godine

U Bruxellesu je u organizaciji TAIEX-a, programa tehničke pomoći Europske komisije, 06. lipnja 2006. godine održan seminar pod nazivom „Posting of Workers“, na kome se raspravljalo o primjeni Direktive EU 96/71/EC od 16. prosinca 1996., koja se bavi pitanjima upućivanja radnika na rad u zemlju članicu EU te osiguravanja određene razine prava iz radnog odnosa takvom radniku.

Hrvatski predstavnici na seminaru bili su Jasna Kulušić, direktorica radno socijalnih poslova Hrvatske udruge poslodavaca, Đuro Čižmek i Željka Šurbek Deduš, inspektori rada Državnog inspektorata, Nataša Mihnjuk, stručna savjetnica i Suzana Kovač, vježbenica Ureda za socijalno partnerstvo, Jasenka Vukšić, pravna savjetnica Sindikata graditeljstva Hrvatske i Ana Kranjac, pravna savjetnica NHS-a.

U uvodu seminara gđa. Astrid de Koning, predstavnica Odjela za zapošljavanje i radno socijalna pitanja TAIEX-a predstavila je Direktivu EU 96/71/EC koja se bavi pitanjem osiguravanja minimalnih radnih prava radnicima upućenim na rad u zemlje EU, nakon čega je uslijedilo predstavljanje mađarskih i talijanskih iskustava tijekom implementacije navedene Direktive, a koje su prezentirale Vera Acs iz mađarskog Ministarstva rada te Monica Bergen iz talijanskog Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Obzirom na činjenicu da radnici u graditeljstvu predstavljaju najčešću i brojčano najveću skupinu radnika koji odlaze na rad u inozemstvo i na koje se najčešće primjenjuje predmetna Direktiva, Werner Buelen iz Europske federacija građevinskih i šumarskih radnika predstavio je probleme i pitanja koja se javljaju prilikom primjene Direktive u odnosu na ovu vrstu radnika.

U drugom dijelu seminara o pitanju primjene Direktive iz pozicije nacionalnih tijela zaduženih za nadzor primjene govorili su Angel Cubo Mayo, inspektor rada iz Španjolske te Michel Botte, belgijski inspektor rada.

Na kraju seminara prisutni sudionici bili su pozvani predstaviti nacionalno radno zakonodavstvo u pogledu načina uređenja prava radnika prilikom upućivanja na rad od strane poslodavca u inozemstvo. Hrvatska delegacija priredila je kratko izlaganje popraćeno odgovarajućom power point prezentacijom, u kojoj su predstavljena rješenja ugrađena u Zakon o radu. Delegacije Bugarske, Rumunjske, Makedonije i Turske imale su usmena izlaganja.

Kroz rad na seminaru sudionici su imali priliku steći temeljna znanja o Direktivi i upoznati se s nekim aspektima njene primjene. Uzimajući u obzir prethodna nedostatna znanja o Direktivi i kratkoću seminara (jedan dan), hrvatski predstavnici procjenjuju kako je rad na seminaru bio kvalitetan i koristan.

Ana Kranjac,
pravna savjetnica NHS-a