Novosti

04. 12. 2017.

Seminar Sindikata TOKG o analizi financijskih izvješća

(TOKG) U organizaciji Sindikata TOKG u Stubičkim Toplicama održan je seminar na temu: ''Analiza financijskih izvješća trgovačkih društava“, te način obračuna plaća. Seminar je kvalitetno i vrlo profesionalno odradila gospodarstvena savjetnica u NHS-u, Katarina Litva.

Uz sudjelovanje 43 radnička predstavnika u Stubičkim Toplicama je održan seminar na temu ''Analiza financijskih izvješća trgovačkih društava, te način obračuna plaće''.

 

U cjelodnevnom seminaru sindikalni povjerenici i članovi radničkih vijeća iz cijele Hrvatske, a koji djeluju u sastavu Sindikata TOKG Hrvatske upoznali su se sa najbitnijim dijelovima financijskih izvješća trgovačkih društava.

 

Katarina Litva, gospodarstvena savjetnica u NHS-a, u svojem je predavanju vrlo kvalitetno, jednostavnim i svima razumljivim jezikom približila tematiku sudionicima te ih upoznala sa najbitnijim značajkama Bilance i Računa dobiti i gubitaka. Tako su sudionici seminara mogli saznati da Bilanca prikazuje financijski položaj poduzeća na određeni datum, sredstva koja posjeduje, dugove (obveze) i vlasnički kapital, dok Račun dobiti i gubitaka prikazuje profitabilnost poduzeća tijekom prošle godine.

 

Ono što treba posebno naglasiti da su svi sudionici sa velikim zanimanjem pratili i aktivno sudjelovali u radu seminara, pogotovo u dijelu gdje su im predstavljene određene formule s kojim najlakše saznaju u kojem smjeru posluje poduzeće. Na osnovu tih pokazatelja mogu aktivno sudjelovati u raspravi sa poslodavcima, te na temelju tih pokazatelja temeljiti svoje zahtjeve za određenim povećanjem materijalnih prava radnika.

 

Pri kraju seminara sudionici su se upoznali i sa načinom obračuna plaće, te potrebitim izgledom isplatne liste.