Novosti

22. 12. 2006.

Seminar za sindikate u Jugoistočnoj Europi o europskoj gospodarskoj i socijalnoj politici, Sofija, 18. – 20. prosinca 2006. godine

Nezavisni hrvatski sindikati su zajedno sa SSSH-om uključeni u međunarodni sindikalni projekt o odnosima sindikata i međunarodnih financijskih institucija s posebnim naglaskom na zemlje kandidatkinje za članstvo u EU i one koje su zatražile članstvo. Nositelj projekta je talijanska sindikalna središnjica CISL i njen sindikalni institut, uz partnerstvo sa Međunarodnom konfederacijom sindikata (ITUC) i Europskim sindikalnim institutom (ETUI). Projekt je također odobrila Europska komisija.

Svrha je projekta osnovati mrežu ekonomskih stručnjaka koji rade u sindikatima i poboljšati razmjenu informacija pogotovo što se tiče procesa privatizacije i njihovog utjecaja na tržište rada. Tijekom provođenja projekta održat će se dva seminara i završna konferencija. Prvi je seminar održan u Sofiji u prosincu 2006. godine na kojemu je dogovoreno izdavanje priručnika o nacionalnim iskustvima sindikalnih središnjica što se tiče njihove suradnje sa međunarodnim financijskim institucijama. Kako bi se dosadašnji odnosi hrvatskih sindikalnih središnjica što bolje prikazali u ovoj publikaciji, osnovan je nacionalni tim koji će pripremiti izvještaj, no ključni dio ovoga izvještaja su i odgovori na upitnik koji trebaju ispuniti predstavnici sindikata koji su kontaktirali sa međunarodnim financijskim institucijama.

Nezavisne hrvatske sindikate u ovom projektu zastupa Goran Bakula, savjetnik za gospodarstvo, dok SSSH zastupaju Domagoj Ferdebar i Boris Feis koji je i nositelj projekta za Hrvatsku.

Ovim se projektom nastoji saznati koje su to konkretne negativne, a koje pozitivne strane djelovanja međunarodnih financijskih institucija.
Cilj nije samo uočavanje činjenica, već u konačnici iznijeti mišljenje i konkretne prijedloge za ponašanje sindikata po tome pitanju jer je politika ovih institucija u regiji neraskidivo povezana i podjednaka za sve, bez obzira u kojoj su fazi pregovora s EU ili stupnju gospodarskog razvitka.
Kako do sada nije bilo konzistentnoga stava po pitanju djelovanja međunarodnih financijskih institucija, pa su sindikati djelovali razjedinjeno i konfuzno, ovdje je prilika stvoriti zajedničku platformu kako bi se pokazalo da i sindikati posjeduju svoj stav koji je jasan i transparentan, bez suvišnih vrludanja, koja su do sada omogućavala tim institucijama, ali i vladama u tim zemljama stvaranje mišljenja kako sindikati samo prigovaraju, ali nemaju konkretna promišljanja niti istraživanja koja bi potkrijepila njihove kritizerske stavove.

Način rada je sljedeći: nakon što se prikupe ispunjeni upitnici, radi se na interpretaciji istih i stvaranju zaključaka, koji će se uskladiti s nacionalnim stručnjacima iz svih zemalja sudionika projekta kako bi se stvorio generalni stav kao preporuka nacionalnim sindikalnim liderima za njihovo zajedničko i konzistentnije djelovanje na regionalnoj i europskoj razini čija podloga će biti knjiga s rezultatima ispitivanja na nacionalnim razinama i stručno pojašnjenje istih.

Projekt vode Paola Simonetti, ISCOS-Cisl, Enisa Salimović, ITUC ured Sarajevo, Grigor Gradev, ETUI Bruxelles i profesor Krastyo Petkov koji je i glavni koordinator za sva stručna pitanja nacionalnih stručnjaka, nositelja projekata za svoje zemlje.
Seminar je završio jasnim uputama nacionalnim skupinama za rad na projektu i instrukcijama o daljnjem načinu komuniciranja i konzultacija sa stručnjakom seniorom za područje međunarodne ekonomije, profesorom Krastyom Petkovim.

Goran Bakula,
savjetnik za gospodarstvo