Novosti

01. 12. 2005.

SING organizirao predavanje o mobingu

U Zagrebu, 30. studenoga 2005., Sindikat Ine i naftnog gospodarstva organizirao je za svoje članove i sve zainteresirane radnike, predavanje na temu mobinga.
Predavanju je prisustvovao velik broj sindikalnih povjerenika i članova SING-a i NHS-a. Stručni predavači prof. dr sc. JADRANKA MUSTAJBEGOVIĆ - specijalista medicine rada, prof. dr. sc. NADA BODIROGA - VUKOBRAT - prof. radnog i europskog prava, mr. sc. dr. ELVIRA KOIĆ - specijalista psihijatrije, JADRANKA APOSTOLOVSKI - Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga i brojna pitanja prisutnih učinili su predavanje, bez obzira na težinu problematike, zanimljivim. (Jasna Pipunić, SING)