Novosti

13. 07. 2006.

U Hrvatskoj se povećava stopa rizika od siromaštva

Najrizičnije skupine su i nadalje starije osobe, nezaposleni i umirovljenici ali i samohrani roditelji, te obitelji s više djece

(HINA, VIPportal) Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj je u 2005. godini iznosila 17,5 posto, što je povećanje te stope za 0,8 postotnih bodova u odnosu na 2004. godinu, podatak je Državnog zavoda za statistiku iz istraživanja o siromaštvu.

Za preživljavanje nedostaje 2.000 kn mjesečno
Statistički podatci tako govore o pogoršanju pokazatelja siromaštva, a prošlogodišnja je stopa najviša u posljednje tri godine - 2003. iznosila je 16,9 posto, u 2004. blago je pala, na 16,7 posto, a u prošloj se povećala na 17,5 posto.
Statistički, prag rizika od siromaštva u prošloj je godini za samačko kućanstvo bio dohodak, s novčanim i naturalnim primanjima, od 21.237,57 kuna ili 1.769,80 kuna mjesečno.
Za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece prag rizika od siromaštva u 2005. bio je dohodak od 44.598,89 kuna. To znači da je takvo kućanstvo za prelazak praga rizika od siromaštva, u prošloj godini trebalo mjesečno, s primanjima u novcu i naturi, najmanje 3.716,57 kuna mjesečno.

Najrizičnije skupine u Hrvatskoj su i nadalje starije osobe, naročito starija samačka kućanstva, nezaposleni i umirovljenici, no, statistika u prošloj godini pokazuje i značajniji rast rizika od siromaštva naročito u skupini samohrani roditelji, te obitelji s djecom, naročito obitelji s više djece.
Isključe li se iz dohotka naturalna primanja pokazatelji siromaštva se pogoršavaju i stopa rizika za prošlu godinu iznosi 19,9 posto, što je 1,1 postotni bod više nego li 2004., a točno jedan postotni bod više nego 2003.

Najrizičnija staračka samačka kućanstva
Izraženo u dohotku samo u novčanim primanjima (znači bez naturalnih) samačko je kućanstvo u prošloj godini za život bez rizika od siromaštva trebalo 19.644,41 kunu, a kućanstvo s dvoje djece trebalo je u 2005. ukupno zaraditi 41.253,27 kuna.
Najrizičnija skupina kojoj prijeti siromaštvo su staračka samačka kućanstva osoba sa 65 i više godina kod kojih stopa rizika od siromaštva (uzme li se i novčani i dohodak u naturi) iznosi 35,2 posto. U toj se skupini ipak bilježi pad stope, jer je ona 2004. premašivala 40 posto i iznosila 41,9 posto.
No, zato su se prošlogodišnjoj stopi rizika te skupine gotovo približili samohrani roditelji s jednim ili više uzdržavane djece, skupina kojoj je u prošloj godini stopa rizika porasla za čak 13,8 postotnih bodova - sa 21 posto 2004. na čak 34,8 posto u 2005.
Skupina kod koje se također značajno povećao rizik od siromaštva su i obitelji s dvije odrasle osobe i troje ili više djece, stopa rizika u toj skupini u prošloj je godini iznosila 31 posto, što je 5,8 postotnih bodova više nego 2004.
Rizik od siromaštva povećao se i u ostalim kategorijama obitelji s djecom, kod obitelji s dvije odrasle osobe i jednim djetetom sa 9,8 posto u 2004. na 12,8 posto u 2005., a s dvoje djece sa 10,5 na 13,1 posto.
Po statusu u aktivnosti pak i dalje su najugroženija skupina nezaposleni sa stopom rizika od siromaštva od 33,4 posto, što je 1,4 postotna boda više nego li 2004., a povećanje stope bilježi se i kod ostalih ekonomski neaktivnih, sa 19,7 posto u 2004. na 23,7 posto u 2005.

Povećano siromaštvo u skupini do 15 godina
Nasuprot tim skupinama, stopa rizika od siromaštva u prošloj se godini smanjila kod samozaposlenih, sa 22,6 posto u 2004. na 13,7 posto u prošloj godini, a blago je smanjena i kod umirovljenika, sa 20,5 na 19,3 posto.
Statistika prema dobnim skupinama pokazuje da je i nadalje najugroženija najstarija populacija, stariji od 65 godina sa stopom od 25,6 posto.
No, to je ujedno i jedina skupina u kojoj se rizik od siromaštva nešto smanjio (u 2004. stopa je bila 29,5 posto), jer se u prošloj godini stopa rizika povećala u svim ostalim dobnim skupinama.
Tako je primjerice u 2005. u najmlađoj, skupini do 15 godina, stopa rizika od siromaštva iznosila 19,7 posto, što je 4,9 postotnih bodova više nego 2004., a u skupni od 16 do 24 godine iznosila je 15,3 posto, dok je 2004. bila 13,1 posto.