Novosti

12. 12. 2006.

U Međunarodnom obrazovnom centru Međunarodne organizacije rada u Torinu od 4. do 8. prosinca 2006. godine održan seminar „Young Workers – Makers of Tomorrow's Unions: New Approaches to Organising“

Opadanje članstva u sindikatima posljednjih 15 godina veliki je problem s kojim se suočavaju sindikati na europskoj sceni.

Kako radnika modernog doba, okrenutog sebi i svojim potrebama animirati i učiniti mu zanimljivim rad sindikata, odnosno kako ga uvjeriti da kroz članstvo u sindikatu može daleko učinkovitije zaštititi svoja radnička prava, koja su u procesima globalizacije izložena novijim oblicima kršenja. A kako to sve napraviti kada pred sobom imamo mladog radnika, individualca koji ne želi identifikaciju kroz zajednicu, nego individualnu prepoznatljivost i solo pristup?

Na ova pitanja i dileme pokušalo se odgovoriti u raspravi koja je na brojne teme vođena između predstavnika sindikalne scene iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Bugarske, Rumunjske, Belgije, Španjolske, Francuske i Finske na seminaru koji je organizirala Međunarodna organizacija rada (MOR) u svojemu Međunarodnom obrazovnom centru u Torinu od 4. do 8. prosinca 2006. godine. U razmjeni iskustava između istoka i zapada pokušalo se utvrditi što je ključno u sindikalnom organiziranju općenito, a onda i onome s posebnim naglaskom na mlade.

U petodnevnom radu na seminaru sudionici su imali prilike, kroz brojna izlaganja eksperata, saznati o poziciji mladih radnika na tržištu rada; o ulozi žena u sindikalnom pokretu u svijetu; o sindikalnom djelovanju sindikata „Solidarnošć“ iz Poljske i izazovima koji stoje pred njim; sindikalnom pokretu u Italiji. Valja istaknuti kako su na autoricu teksta najveći dojam ostavili posjeti talijanskoj sindikalnoj središnjici CISL, izlaganje Jima Bakera na temu strategije sindikalnog organiziranja, izlaganje španjolske predstavnice o radnicima migrantima te izuzetno nadahnuto i humoristično izlaganje Marka Belangera na temu uporabe informatičke tehnologije za potrebe sindikalnog organiziranja.

CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) druga je najveća sindikalna središnjica u Italiji i broji 4,2 milijuna članova. Okuplja metalne, kemijske i tekstilne radnike, javne službenike, poljoprivredne radnike, radnike u sektoru usluga te ostale. Radnici su organizirani kroz 19 sektora na nacionalnoj razini te 9 na lokalnoj razini. U izlaganju glavnog tajnika CISL-a sudionici seminara mogli su saznati osnovne podatke o sindikalnoj sceni u Italiji. Problemi sindikata u Italiji gotovo su identični onima iz ostalih dijelova Europe. Novi oblici rada, starenje radne snage, sve snažniji migracijski valovi, problem održanja mirovinskih sustava samo su neki od problema koji pred sindikat stavljaju potrebu prilagođavanja novim okolnostima i brze reakcije u cilju zaštite prava radnika. Promidžbenim kampanjama djelovanje sindikata nastoji se približiti radnicima i upoznati ih sa njihovim pravima kako bi postali ravnopravni partneri poslodavcima.

Je li sindikalno organiziranje složeni postupak i što moramo napraviti kako bismo osnovali sindikat ili u postojeći sindikat privukli nove članove? To i mnogo drugoga iz vlastitog sindikalnog iskustva iznio je Jim Baker u vrlo neformalnom razgovoru sa sudionicima, izmjenjujući iskustva te pokušavajući pokazati da, koliko god izgledalo zamršeno, sindikalno organiziranje to ustvari nije.

Migracije stanovništva posljednjih desetljeća poprilično su izmijenile nacionalnu i etničku strukturu u određenim područjima pojedinih europskih zemalja. Jesu li radnici migranti nelojalna konkurencija domicilnim radnicima ili prijeko potrebna radna snaga za poslove koje domaći radnici ne žele obavljati? Iskustva iz Španjolske iznijela je Damaris Bajaras iz Confederacion Sindical de Comisiones Obreras, jedne od španjolskih sindikalnih središnjica. Zbog priljeva velikog broja radnika migranata iz drugih europskih zemalja španjolski sindikati su prepoznali potrebu aktivnog uključivanja u rješavanje nastalih problema, jer takvi radnici trebaju doživjeti potpunu asimilaciju u radnu sredinu što je vrlo često obilježeno brojnim poteškoćama. U pružanju zaštite, dakako, valja voditi računa o interesima i pravima domicilnih radnika. Navedena iskustva otvaraju pitanje hoće li i Hrvatska imati potrebe za aktivnijim uključivanjem sindikata i u segment migracije radnika, uzimajući u obzir integracijske procese kroz koje prolazi?

Informacijska tehnologija i sindikalno organiziranje? Imaju li ikakvih dodirnih točaka? Da, ako postoje odgovarajuće aplikacije za unos. A upravo takve aplikacije u vrlo nadahnutom izlaganju predstavio je Mrak Belanger. Svi podaci o radnicima, klasificirani po određenim kategorijama u svakom trenutku, ovisno o konkretnoj potrebi, mogu biti dostupni, olakšavajući vođenje potrebnih podataka.

Na seminaru su iz Hrvatske sudjelovali Ana Kranjac i Marina Haklin iz NHS-a i Bojana Percan iz SSSH.

Ana Kranjac, pravna savjetnica NHS-a