Novosti

12. 12. 2019.

U Narodnim novinama objavljene izmjene i dopune poreznih zakona

NHS – U Narodnim novinama broj 121/2019 objavljene su izmjene i dopune poreznih zakona – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i dr.