Novosti

15. 03. 2019.

U Osijeku održana edukacijska radionica „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštite na radu“

NHS - 14. i 15. ožujka 2019. godine u Osijeku je održana Edukacijska radionica „Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika zaštite na radu“, jedna od pet projektnih aktivnosti Projekta “Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu“ koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''.

Tema ove dvodnevna Edukacijske radionice obrađena je na interaktivan način kroz deset cjelina: Zakon o zaštiti na radu, Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu, Osposobljavanje za rad na siguran način, Obveze i prava radnika, Odbor za zaštitu na radu, Procjena rizika, Praktična radionica izrade procjene rizika, Pravo na izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu, Djelovanje povjerenika radnika za zaštitu na radu, Postupci povjerenika radnika za zaštitu na radu,a na kraju drugog dana je održana i rasprava kroz razmjenu iskustava iznošenjem primjera iz prakse na temu rada povjerenika radnika za zaštitu na radu.

U radu Edukacijske radionice sudjelovalo je tridesetidevet sudionika iz Osječko-baranjske županije, sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i Hrvatske udruge poslodavaca, kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o osposobljavanju.

Cijevi su ove Edukacijske radionice bili:

-  osnažiti i unaprijediti stručna znanja i praktične vještine dionika za kvalitetan socijalni dijalog u području zaštite na radu;

-  ovladati odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa te ih primjenjivati u svojem svakodnevnom radu;

-  osposobljavanje radnika za rad na siguran način;

-  osnaživanjem internih kapaciteta dionika stvoriti stručne kapacitete nužne za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

 

Predavači na radionici  bili su Ana Šijaković i Cvetan Kovač, ESSE – Europsko društvo inženjera sigurnosti.

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu, Edukacijska radionica Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje (održana tijekom 2018. godine), Radionica Zaštita na radu u praksi i Okrugli stol Zaštita na radu – prilika i izazov.

 

Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine. Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga.

 

Provedba Projekta se nastavlja četvrtom dvodnevnom Edukacijskom radionicom Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu, koje će se održati 4. i 5. travnja 2019. godine u Vinkovcima.