Novosti

21. 07. 2006.

Unija za radnike iz Hrvatske neće tražiti prijelazno razdoblje

Državna tajnica za rad Vera Babić

POSLOVNI DNEVNIK - Hrvatska je završila prvi, eksplanatorni screening za poglavlje "Sloboda kretanja radnika" prekjučer u Bruxellesu Sloboda kretanja radnika ulazi u tzv. četiri slobode na kojima počiva unutarnje tržište EU-a - sloboda kretanja roba, usluga i kapitala. Odredbe iz ovoga poglavlja odnose se samo na radnike koji su u radnom odnosu, dok su prava samozaposlenih osoba regulirana u poglavljima o slobodi pružanja usluga i pravu poslovnog nastana.
Hrvatska će u ovom poglavlju morati mijenjati i dopuniti svoj Zakon o strancima u dijelu koji se odnosi na državljane zemalja članica EU-a. To znači ukidanje radnih dozvola, promjene propisa o dozvoli boravka, o prijavama na zavodu za zapošljavanje itd.

Svi radnici imaju pravo na zaposlenje u drugoj državi članici, a to uključuje i pravo na jednako postupanje s obzirom na uvjete rada, pravo na socijalnu, kulturnu i gospodarsku integraciju radnika imigranta te odgovarajuća prava za članove radnikove obitelji. U ovom poglavlju moguća su i tranzicijska razdoblja. Ako neke zemlje članice EU-a odluče uvesti privremenu zabranu za zapošljavanje radnika iz Hrvatska, ona ima pravo na recipročne mjere prema radnicima iz tih država. Većina od 15 "starih" država članica uvela je prijelazno razdoblje za radnike iz 10 novih članica, koje su ušle 2004. godine, poradi straha od navale jeftinije radne snage. Budući da će Hrvatska u EU najvjerojatnije ući sama, ona sa 4,5 milijuna stanovnika ne čini nikakvu prijetnju tržištu radne snage EU-a tako da se ne čini vjerojatnim traženje prijelaznog razdoblja.
Prekjučer je završen i bilateralni screening za poglavlje "Pravo trgovačkih društva", u kojem je već dosad u velikoj mjeri usklađena. "Mi smo u ovom poglavlju u velikoj mjeri usklađeni, a predstavnike Europske komisije upoznali smo s načinom i s rokovima u kojima planiramo uskladiti preostali dio, što je toplo pozdravljeno", rekao je pregovarač za ovo poglavlje Siniša Petrović. Hrvatska će, prema njegovim riječima, u ovom poglavlju dovršiti usklađivanje s europskom pravnom stečevinom tijekom prvog kvartala 2008. godine. Poglavlje sastoji iz tri dijela: pravo trgovačkih društava u užem smislu, računovodstva i revizije. U prvome dijelu, koji se sastoji od pravila o osnivanju, registraciji, spajanju i dijeljenju tvrtki, Hrvatska je najviše usklađena, rekao je pregovorač Petrović. Tijekom 2003. godine, kada su izvršene zadnje izmjene hrvatskog zakonodavstva u tom području, usklađenost je bila potpuna, ali se u međuvremenu mijenjala europska pravna stečevina tako da će neke stvari opet trebati mijenjati, dodaje Petrović. U preostala dva dijela računovodstvo i revizija, Hrvatskoj je preostalo više posla na usklađivanju. Hrvatska će morati prihvatiti međunarodne računovodstvene standarde, na čemu se u EU inzistira jer su bitni za unutarnje tržište. Kod revizije će Hrvatska morati mijenjati odredbe koje diskriminiraju državljane EU-a u odnosu na hrvatske državljane. Hrvatski propisi kažu da revizor može biti samo hrvatski državljanin ili da mora imati nostrificiranu diplomu, što je u suprotnosti s odredbama o slobodi kretanja radnika. (H)