Novosti

14. 06. 2019.

Uoči Glavne skupštine Đuro Đaković Grupe iz Sindikata su upozorili ministra Horvata na nepoštivanje propisane zakonske obveze čelnih ljudi

NS Socijalna pravda - U pismu Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« poziva ministra na hitan sastanak na temu stanja i poslovanja ĐĐ Grupe.

Uoči Glavne skupštine Đuro Đaković Grupa d.d. na kojoj će se između ostalog raspravljati i o potezima za budućnost Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« poslao je otvoreno pismo ministru gospodarstva Darku Horvatu:

"Upoznajemo Vas kako smo od strane Porezne uprave posredno upoznati da grupacija Đuro Đaković ne izvršava ni svoju obvezu uplate poreza i doprinosa u Državni proračun Republike Hrvatske, a time ni obvezu uplate poreza od nesamostalnog rada i doprinosa koje je, slijedno propisanoj zakonskoj obvezi, obračunala i obustavila od plaće radnica i radnika.

 

Izostankom uplate u Državni proračun poreza i doprinosa obustavljenih od plaće radnica i radnika osim primarne štete nanesene Državnom proračunu, čitaj poreznim obveznicima, imamo i sekundarnu štetu nanesenu onim radnicama i radnicima koji zbog toga ne mogu konzumirati svoje pravo na povrat poreza za 2018. godinu i tercijarnu štetu onim radnicama i radnicama kojima su u ovogodišnjoj zimsko-proljetnoj akciji "čišćenja" od osnovnih djelatnosti i proizvodnje, te radnica i radnika grupacije Đuro Đaković otkazani ugovori o radu i koji su zbog toga prisiljeni na prijevremeno umirovljenje, za što su već kažnjeni, dakle bez svoje zasluge, značajnim umanjenjem mirovine, a sada će još zbog neuplaćenog obustavljenog im mirovinskog doprinosa imati umanjenu osnovicu za izračun mirovine i time slijedno dodatno biti kažnjeni, dakle opet bez svoje zasluge, manjom mirovinom.

 

I sve to u situaciji kada je poslodavac taj koji ne izvršava svoju propisanu zakonsku obvezu, a da pri tome (ne)odgovorne osobe istog ne snose nikakve posljedice.
A te su iste (ne)neodgovorne osobe novčana sredstva namijenjena ulaganju u proizvodnju i zadržavanju postojećih radnih mjesta, dobivena, podsjećamo, zahvaljujući Odluci Vlade Republike o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje (4. listopada 2019. godine), kada ista i tako ne koriste namjenski, nego ne namjenski za isplatu otpremnina zbog otkaza ugovora o radu, jednako tako ne namjenski, ali zato korisnije mogli upotrijebiti za plaćanje dospjelih poreza i doprinosa.
No, naravno da to je samo najnoviji i samo još jedan od, sada već značajno dugog, niza "doprinosa" grupacije Đuro Đaković Državnom proračunu Republike Hrvatske i devastaciji gospodarsko-socijalnog položaju radnica i radnika u istoj i njihovih obitelji.

 

Podsjećamo na tek dio posljedica dosadašnjeg rada i rezultata rada uprave Đuro Đaković Grupa d.d. od njihovog "postavljanja" (svibanj 2012. godine) do danas:
- broj društava grupacije ĐĐ smanjen ja sa 7 na 5;
- broj osnovnih djelatnosti smanjen je sa 7 na 2 (od kojih jedna postoji tek na "papiru", a druga svakim dovršenim proizvodom ostvaruje gubitak);
- broj radnika smanjen je za 500;
- nominalna cijena dionica smanjena je sa 80,00 kuna na 20,00 kuna;
- cijena dionica na ZSE smanjena je sa 88,00 kuna na 9,80 kuna;
- na poslovnom računu bilo je 50 milijuna kuna;
- dug prema komercijalnim financijski institucijama bio je manji od 5 milijuna kuna, a sada je 597 milijuna kuna (301 milijun kuna dugoročni, 296 milijuna kuna kratkoročni);
- konsolidirani gubitak promatranog razdoblja je 384 milijuna kuna (od kojeg je gubitak Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. 87 milijuna kuna, a gubitak Đuro Đaković specijalna vozila d.d. 115 milijuna kuna).

Prethodno navedene činjenice cijenimo da dovoljno ukazuju na značaj doprinosa grupacije Đuro Đaković u promatranom razdoblju gospodarskom oporavku Republike Hrvatske i revitalizaciji Slavonije i Baranje, što smo uvjerenja da ćete i osobno prepoznati, te smo zato očekivanja:

 

  1. Da predstavnik Republike Hrvatske, dakle građana Republike Hrvatske i upravo zbog njih, na sutrašnjoj sjednici Glavne skupštine Đuro Đaković Grupa d.d. neće podržati takvo poslovanje i neće odobriti rad koji za rezultat ima takvo poslovanje.
  2. Da se konačno i to žurno održi sastanak na temu događanja, stanja i poslovanja grupacije Đuro Đaković, održavanje kojeg ste najavili 8. siječnja 2019. godine, na koji će biti pozvani predstavnici Nezavisnog sindikat »Socijalna pravda«, Nezavisnih hrvatskih sindikata i Uprave Đuro Đaković Grupa d.d. (Zamolba za održavanje sastanka dostavljena Vam je 6. veljače 209. godine, a Požurnica 18. travnja 2019. godine.)",

 

stoji u Otvorenom pismu Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda.