Novosti

23. 10. 2017.

Usuglašen proglas o Europskom stupu socijalnih prava

NHS - Danas je Vijeće ministara za zapošljavanje i socijalnu politiku (EPSCO) postiglo jednoglasni dogovor o tekstu Proglasa Europskog stupa socijalnih prava te je time dalo ovlaštenje za njegovo potpisivanje na Samitu u Göteborgu koji se treba održati 17. studenog 2017. godine. Europski stup socijalnih prava političko je opredjeljenje te predstavlja smjernice državama članicama i institucijama Europske unije u cilju jačanja socijalnog acquisa i ostvarivanja učinkovitijih prava za građane.

 

 

Stup utvrđuje 20 načela i prava, a temelj za načela i prava čine sljedeće tri kategorije:  jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; dinamična tržišta rada i pravedni uvjeti rada, te socijalna zaštita i uključenost.Naglasak je na tome kako se nositi s novim kretanjima u svijetu rada i društvu u cjelini da bi se ispunilo obećanje iz Ugovorâ povezano s visoko konkurentnim socijalnim tržišnim gospodarstvom kojim se želi postići puna zaposlenost i socijalni napredak.

 

Ostvarivanje načela i prava definiranih u europskom stupu socijalnih prava zajednička je odgovornost država članica, institucija EU-a, socijalnih partnera i ostalih dionika.

 

Više o Stupu:

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hr