Novosti

10. 08. 2020.

VFO i plan oporavka: ETUC zahtijeva jačanje sudjelovanja socijalnih partnera

ETUC/NHS - Europska konfederacija sindikata (ETUC) uputila je pismo predsjednicima Europskog vijeća i Europske komisije i zatražila hitne sastanke s ciljem rasprave o tome kako pojačati sudjelovanje socijalnih partnera u izradi, upravljanju i provedbi Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i plana oporavka, kako na europskoj tako i na nacionalnoj razini.

 

ETUC, također, inzistira na osiguravanju poštivanja socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i demokracije na radnom mjestu kao obvezujućim uvjetima financiranja.

 

Iako pozdravlja nedavno prihvaćanje Plana oporavka EU u iznosu od 750 milijardi eura za suočavanje s krizom COVID-19 i Višegodišnjeg financijskog okvira od 2021.-2027. godine u iznosu od 1,074 milijardi eura, neki su aspekti sporazuma koje je postiglo Vijeće ili negativni ili im je potrebno pojašnjenje. To uključuje:

 

 • Inzistiranje nekih država članica na smanjenju predloženih sredstava, posebno bespovratnih, i uvođenju kontrole Vijeća nad nacionalnim planovima oporavka, što može voditi prema štetnim mjerama rezanja i strukturnih reformi;
 • Rezanja predloženog Fonda pravednog prijelaza, zdravstvene mjere, financiranje istraživanja i inovacija i mjere za potporu solventnosti i restrukturiranja, gdje cjelokupni proračun EU nije dovoljno velik da bi omogućio ambiciozni zeleni i digitalni prijelaz i odgovarajuće resurse za koheziju, konvergenciju i socijalne prioritete;
 • Nepostojanje bilo kakvog pozivanja na socijalnu dimenziju, Europski stup socijalnih prava i potrebu zaštite i stvaranja masivnih mogućnosti zapošljavanja; kriza zapošljavanja s kojom će se EU suočiti na jesen predstavlja stvarnu opasnost;
 • Nema jamstva za odgovarajuće uključivanje socijalnih partnera na razini EU, nacionalnoj i sektorskoj razini u upravljanje Planom, u osmišljavanje i provedbu prioriteta ulaganja i u praćenje rezultata.

 

Što se tiče sadržaja Plana oporavka, ETUC traži od oba predsjednika da razmotre potrebu za:

 

 • Održavanjem vladavine prava u svim državama članicama EU-a i da oni koji je prekrše nemaju pristup financijskoj potpori EU-a;
 • Razjašnjavanjem mehanizama upravljanja / zaustavljanja kako bi se izbjeglo da se nacionalni planovi oporavka zadržavaju u Vijeću kao sredstvo odlaganja plaćanja, a prije svega kako bi se izbjeglo buduće nametanje štetnih fiskalnih uvjeta i rezanja;
 • Poništavanjem rezova u Fondu pravedne tranzicije, a ciljeve do 2050. i 2030.godine učiniti obvezujućim uvjetima za financiranje;
 • Vraćanjem financiranja vezanog za zdravlje;
 • Obnavljanjem sredstava za financiranje Potpore solventnosti;
 • Ukidanjem rezova za InvestEU, Horizon Europe, ReactEU i obnavljanjem programa povezanih s vanjskim aktivnostima (NDICI, Humanitarna pomoć);
 • Očuvanjem socijalnih ulaganja u VFO, ojačavajući ESF +, obnavljanje europskog socijalnog modela i sustava socijalne zaštite, u potpunosti provodeći Europski stup socijalnih prava i Agendu UN-a 2030.

 

ETUC poziva sve institucije EU-a i nacionalne vlade da podrže plan oporavka i da njegovu primjenu učine najvišim prioritetom, pravodobno primjenjujući nacionalne i sektorske planove oporavka

 

Konačno, europski sindikalni pokret uvjeren je da se reforme upravljanja EU-om i odlučivanja, kao i daljnja integracija eurozone ne mogu nadalje odgađati.

 

Konferencija o budućnosti Europe stoga je još važnija, a ETUC poziva predsjednike Europskog vijeća i Europske komisije da osiguraju zajamčeno sudjelovanje socijalnih partnera, izbjegavanje prava veta i izgradnju socijalnije i pravednije EU, te uključivanje Protokola o društvenom napretku u Ugovore EU.

 

 

Letter to Charles Michel, President of the European Council

Letter to Ursula von Der Leyen, President of the European Commission