Novosti

16. 04. 2018.

Više novca, više sigurnosti, bolja kvaliteta života za radnike Deutsche Telekoma u Njemačkoj

(HST) U odlučujućem četvrtom krugu pregovora, koji je održan 11. i 12. travnja 2018. godine pregovarači sindikata Ver.di su postigli dogovor s pregovaračkom stranom Deutsche Telekoma AG o ukupno 5,2 postotnom povećanju plaća, linearno za sve radnike, koji će se provesti u dvije faze do 31.03.2020. godine.

 

Nakon slabe početne ponude poslodavca, oko 15.000 radnika Deutsche Telekoma, članova sindikata Ver.di, sudjelovalo je u impresivnim štrajkovima upozorenja, kojima su dali podršku svojim pregovaračima tijekom pregovora za Kolektivni ugovor za oko 66.000 radnika DTAG u segmentu DTAG, TDG, DTS, DTT, DTA, GKV, DTIT, ISP, te najavili daljnje sindikalne akcije, ukoliko ne dođe do dogovora.

 

Prema postignutom dogovoru većina DT-ovih zaposlenika (od 1. do 5. platnog razreda) od 1.svibnja 2018. godine primat će plaće veće za 3,1 posto, a godinu dana nakon toga 1.svibnja 2019.godine slijedi daljnje uvećanje plaća za 2,1 posto. Za zaposlenike s većim primanjima (od 6. do 10. platnog razreda)utvrđenoje povećanje plaće za 2,7 posto u 2018. godini i 2,1 posto u 2019. godini.

 

Prema dogovoru socijalnih partnera, poslodavca i sindikata, u DT-u neće biti poslovno uvjetovanih otkaza (prisilni višak) do kraja 2020. godine, a za otkaze iz osobno uvjetovanih razloga garantiraju se otpremnine.

 

Svi radnici DT AG imaju 30 radnih dana godišnjeg odmora. Otvara se pregovaranje o dizajnu radnog vremena radi uvođenja dodatnih dana odmora. Istovremeno, svako povećanje tjednog radnog vremena, prekovremeni rad i pasivno dežurstvo, provodit će se isključivo na dobrovoljnoj bazi uz povećanje cijena rada.

 

Ujedno je radnicima u DT Technik, DT terenskoj službi i DT korisničkom servisu od 1. siječnja 2019. godineomogućeno 14 dodatnih dana odmora u skladu s dogovorenim skraćenjem radnog tjedna za dva sata, na 36 sati, čime se izjednačavaju s radnim vremenom u drugim dijelovima Deutsche Telekoma.

 

"To je dobar rezultat koji je u skladu s naša tri cilja - više novca, većom sigurnošću radnog mjesta i boljom kvalitetom života", kazao jeglavni Ver.di pregovarač Frank Sauerland, smatrajući da je u konačnici postignuto pravedno usklađenje interesa radnika i poslodavca.

 

"Postigli smo dobar rezultat po pitanju povećanja plaća, sigurnosti radnog mjesta i duljine trajanja sporazuma", kazala je Simone Thiaener, direktorica kadrovske službe u DT-u. "Istodobno smo našim zaposlenicima ponudili nove mogućnosti za usklađivanje poslovnih obveza s privatnim životom", dodala je.

 

Sporazum još moraju odobriti obje strane.

 

Nakon prve evaluacije od strane Ver.di - Velikog povjerenstva za tarifne pregovore, koje će se sastati 16.travnja 2018.godine, Ver.di će održati šest regionalnih konferencija delegata sindikata kako bi detaljno raspravljalo o ponudi Uprave DT-a. Konačnu odluku o sklapanju Kolektivnog ugovora za DTAG donijet će Veliko povjerenstvo za tarifne pregovore 25. travnja 2018. godine.