Novosti

09. 07. 2019.

Vlada treba ukinuti zabranu zapošljavanja namještenika, vanjski servisi postali su preskupi

ADMINISTRATIVNA BESMISLICA

Ako je logika angažiranja vanjskih pružatelja usluga ili privatnih servisa za čišćenje imala smisla u uvjetima kada su se u postupcima javne nabave privatnici nadmetali nižim cijenama, iako je i onda svakome tko je to želio vidjeti bilo jasno da ekonomska logika povjeravanja poslova koje namještenici obavljaju za tadašnjih 2.500 do 2.700,00 kuna plaće ne postoji, danas kada su ponude rijetke i višestruko veće u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, ustrajnost Vlade da te poslove i dalje obavljaju privatnici postala je iracionalna.

 

(SDLSN, 9. srpnja 2019.) Zapisnik od 2. srpnja ove godine o javnom otvaranju ponuda za usluge čišćenja u postupku nabave koji je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu za Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Primorsko-goransku (osim grada Rijeke) i Istarsku (osim grada Pule) županiju, nakon što je Adriatic servis iz Zadra korisnike u ovim županijama obavijestio da zbog nelikvidnosti i nedostatka radne snage više nije u mogućnosti čistiti službene prostorije državnih tijela i javnih ustanova, pokazao je da troškovi čišćenja rastu te da ponuditelji koji se javljaju na natječaje za usluge čišćenja svoje ponude dupliciraju u odnosu naprethodnarazdoblja.

 

Naime, usporedbom zapisnika o javnom otvaranju ponuda od 12. veljače 2018. godine i 2. srpnja 2019. godine procijenjena vrijednost nabave porasla je za Dubrovačko-neretvansku županiju sa 529.000,00 kuna na 1.243.500,00 kuna, za Šibensko-kninsku županiju sa 568.000,00 kuna na 1.209.500,00 kuna, za Primorsko-goransku županiju (osim grada Rijeke) sa 548.000,00 kuna na 1.323.500,00 i Istarsku županiju (osim grada Pule) sa 590.000,00 na 1.223.500,00 kuna, što znači da je procijenjena vrijednost nabave usluga čišćenja za ove četiri županija porasla sa 2.235.000,00 kuna na 5.000.000,00 kuna odnosno višenegodvostruko.

 

Ako se pak usporede cijene ponuditelja, stanje je još i gore. Dok je Adriatic servis d.o.o. 2018. godine vršio za poslove procijenjene vrijednosti 2.235.000,00 kuna ponudio da će ih obavljati za 1.950.916,93 kune bez PDV-a, 2019. godine ADRIA GRUPA d.o.o. za poslove procijenjene vrijednosti 5.000.000,00 kuna ponudila je cijenu od 9.311.445,88 kuna bez PDV-a, odnosno četiri putavišucijenu.

 

Dakle, poslovi čišćenja za ove četiri „morske“ županije od 2018. do danas porasli su sa 1.951.000,00 kuna na9.311.000,00kuna.

 

Istovremeno, plaće namještenika koji u državnoj službi obavljaju tzv. pomoćno-tehničke poslove kreću se od 3.000,00 od 3.300,00 kuna pred mirovinu, uz napomenu da koeficijent 0,601 namještenicima tek uz primjenu Zakona o minimalnoj plaći osigurava plaću od3.000,00kuna.

 

Međutim, usprkos tome što namještenici usluge čišćenja pružaju za plaću od nešto više od 3.000,00 kuna koja se, treba reći, za razliku od privatnih poslodavaca barem redovito isplaćuje, a zaposlenici rade na neodređeno i imaju prava iz kolektivnog ugovora, uključujući prijevoz na posao i s posla te u slučaju korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, kao i bolovanja ne moraju strahovati od gubitka posla, Vlada Republike Hrvatske još uvijek favorizira (pre)skupiprivatnisektor.

 

To je razvidno iz aktualne Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade RH, koja zapošljavanje namještenika ne omogućuje čak ni primjenom klauzule 2 za 1, kao kod službenika gdje se na dva otišla može zaposliti jedan novi službenik, već se ono dopušta izuzetno i to tek ukoliko obavljanje poslova namještenika nije moguće osigurati angažiranjem vanjskihpružateljausluga.

 

Ako je logika angažiranja vanjskih pružatelja usluga ili privatnih servisa za čišćenje imala smisla u uvjetima kada su se u postupcima javne nabave privatnici nadmetali nižim cijenama, iako je i onda svakome tko je to želio vidjeti bilo jasno da ekonomska logika povjeravanja poslova koje namještenici obavljaju za tadašnjih 2.500 do 2.700,00 kuna plaće ne postoji, danas kada su ponude rijetke i višestruko veće u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave, ustrajnost Vlade da te poslove i dalje obavljaju privatnici postalajeiracionalna.

 

Sindikat stoga od Vlade traži ukidanje zabrane zapošljavanja namještenika, uz istovremeno povećanje njihovih plaća na razinu iznad minimalne plaće od 3.000,00 kuna, budući da sadašnji koeficijent 0,601 to ne osigurava te da namještenik više od minimalne plaće počinje zarađivati tek nakon više od 10godinastaža.

 

Angažiranje vlastitih zaposlenika na pomoćno-tehničkim poslovima – namještenika, nužno je ukoliko se želi osigurati ujednačen higijenski standard u državnim tijelima, iz kojih Sindikat sve više upozoravaju na zabrinjavajuće higijenske uvjete. S.Kuhar