Novosti

04. 07. 2019.

Zaposlenost i socijalna kretanja u Europi: U pregledu iz 2019. ističe se da borba protiv klimatskih promjena može biti pokretač za rast i nova radna mjesta

Priopćenje Europske komisije
Bruxelles, 4. srpnja 2019.
Komisija je danas objavila ovogodišnje izdanje svojega godišnjeg Pregleda zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi. U kontekstu globalnih dugoročnih trendova kao što su starenje, globalizacija, tehnološka preobrazba i klimatske promjene, pregled iz 2019. posvećen je temi održivosti. Izvješće pokazuje da borba protiv klimatskih promjena i očuvanje rasta idu ruku pod ruku. U njemu je naveden niz opcija politike kojima se može očuvati konkurentnost EU-a, održati rast i proširiti njegove koristi na cjelokupno stanovništvo i buduće generacije u EU-u te istodobno ostvariti ambiciozan prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo.

 

Pregled iz 2019. potvrđuje i stalno povećavanje gospodarske aktivnosti EU-a, s novim rekordnim razinama zaposlenosti i sve boljom socijalnom situacijom.

 

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Ovogodišnji pregled pokazuje vidljive učinke oporavka u europskom gospodarstvu. Uz 240,7 milijuna Europljana koji imaju posao, što je povećanje od 13,4 milijuna radnih mjesta od početka mandata Junckerove Komisije, stopa zaposlenosti u EU-u najviša je ikad zabilježena. Nezaposlenost u Europi povijesno je niska, a broj osoba kojima prijeti siromaštvo sve manji. To je dobra odskočna daska za brža poboljšanja na temelju europskog stupa socijalnih prava za građane. To mora pratiti pravedan prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo, kojim se potpuno iskorištavaju mogućnosti zelenog rasta. Možemo poboljšati životni standard svih građana pod uvjetom da EU i države članice, zajedno sa socijalnim partnerima, ulažu u nove i bolje vještine, više kvalifikacije i socijalne usluge.


Prijelaz na ugljično neutralno gospodarstvo povećat će broj dostupnih radnih mjesta i utjecati na strukturu tržišta rada, distribuciju poslova i potrebne vještine. Očekuje se da će se zahvaljujući njemu u EU-u do 2030. otvoriti dodatnih 1,2 milijuna radnih mjesta povrh 12 milijuna već očekivanih novih radnih mjesta. Uz to, prijelaz bi mogao ublažiti polarizaciju poslova koja je u tijeku kao posljedica automatizacije i digitalizacije, i to otvaranjem radnih mjesta i u srednjem dijelu raspodjele plaća i vještina, posebno u građevinarstvu i proizvodnji.

Svakako, učinci prijelaza razlikovat će se među zemljama i sektorima. Stoga se zemlje moraju pripremiti za taj prijelaz kako bi osigurale da osobe u zanimanjima, sektorima i regijama koji su još uvijek povezani s modelima s visokim udjelom ugljika ne zaostaju. Od ključne je važnosti integracija socijalne dimenzije od samog početka, primjerice mjerama koje osiguravaju potporu dohotku tijekom prijelaza ili kombiniraju više oporezivanje energije s preraspodjelom. Uz to, socijalni dijalog može pridonijeti pravednom prijelazu tako da se osigura uključenost radnika i poslodavaca.

 

Općenito, pregled pokazuje da će EU morati ulagati u vještine i inovacije kako bi se nastavio gospodarski rast. Poduzeća iz EU-a s najboljim rezultatima su ona koja najviše ulažu u osposobljavanje radnika i visokokvalitetne radne uvjete. Uistinu, ulaganjima u vještine, kvalifikacije i formalno osposobljavanje odraslih pruža se potpora zapošljivosti radnika, rastu plaća i konkurentnosti poduzeća. U pregledu je utvrđeno i da socijalna ulaganja, kao što je pristup skrbi za djecu i predškolsko obrazovanje, povećavaju produktivnost i dobrobit građana. Pristupačno i prikladno stanovanje Europljanima omogućuje da ostvare svoj potencijal na tržištu rada i sudjeluju u društvu.

 

Kontekst

U godišnjem Pregledu zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi daje se ažurirana ekonomska analiza zaposlenosti i socijalnih kretanja u Europi te se razmatraju povezane opcije politike. To je vodeće analitičko izvješće Europske komisije u području zapošljavanja i socijalnih pitanja.

U novom Strateškom programu za razdoblje 2019. – 2024. Europskog vijeća poziva se na prihvaćanje promjena uzrokovanih prijelazom na zeleno gospodarstvo, tehnološkim razvojem i globalizacijom, pri čemu se treba pobrinuti da nitko ne zaostaje. U ovogodišnjem se izdanju pregleda zaposlenost i socijalna kretanja promatraju u kontekstu jednog od četiri prioriteta novog strateškog programa –„izgradnja klimatski neutralne, zelene, pravedne i socijalne Europe”. Nalazi iz pregleda mogu potaknuti oblikovatelje politika na pronalaženje načina da ostvare takve ambiciozne ciljeve. Ti će se nalazi uključiti i u političku raspravu o aspektima zapošljavanja u okviru strateške dugoročne vizije za klimatski neutralno gospodarstvo na sljedećem sastanku Vijeća europskih ministara za zapošljavanje i socijalna pitanja (EPSCO) 8. srpnja 2019.