Novosti

13. 10. 2017.

Zapošljavanje – izvješće Komisije pokazuje veći porast plaća te brži prijelaz iz nezaposlenosti u zaposlenost

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. listopada 2017.

Komisija je danas objavila svoje godišnje izvješće o razvoju tržišta rada i plaća u Europi.

U ovogodišnjem se izdanju potvrđuju pozitivni trendovi na tržištu rada zabilježeni u EU-u. Zaposlenost u EU-u premašila je razine zaposlenosti prije krize s obzirom na to da 234 milijuna ljudi radi. Nezaposlenost se sa 7,6% približava razinama prije recesije.

 

Nadalje, iz izvješća je vidljivo da nezaposleni sad mogu lakše pronaći posao. S druge strane, od fleksibilnijih radnih uvjeta korist imaju i poduzeća i pojedinci, ali u nekim je slučajevima to dovelo do podjele među radnicima s različitim vrstama ugovora, pa su radnici zaposleni na određeno vrijeme i samozaposlene osobe manje zaštićene.

 

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: Sve više građana Europe uspijeva pronaći posao te smo svjedoci dosad najviše razine zaposlenosti. Europa iskorištava prednosti ciljanih reformi politike, ali moramo se pozabaviti i budućim izazovima. Moramo osigurati pravedne uvjete rada i zaštitu za sve radnike, neovisno o njihovu radnom statusu. Na temelju europskog stupa socijalnih prava, koji smo pokrenuli 26.travnja, radimo na modernizaciji pravila o ugovorima o radu i socijalnoj zaštiti kako bismo postigli bolje radne i životne uvjete diljem EU-a.

 

Izvješće o razvoju tržišta i plaća u Europi iz 2017. pokazuje i da su 2016. plaće u europodručju porasle za 1,2%; povećale su se u gotovo svim državama članicama. Države članice s relativno niskim razinama plaća (kao što su baltičke zemlje, Mađarska i Rumunjska) zabilježile su najveći porast plaća. To znači da diljem Europe dolazi do približavanja plaća. Međutim, u mnogim je zemljama stopa rasta plaća i dalje niža od očekivane s obzirom na to da je u posljednje vrijeme došlo do smanjenja nezaposlenosti. Nadalje, u gotovo svim državama članicama plaće radnika zaposlenih na određeno vrijeme niže su od plaća stalno zaposlenih radnika, pogotovo u državama članicama u kojima je udio rada na određeno vrijeme veći.

 

Kako bi se ostvarila načela europskog stupa socijalnih prava, Komisija je podnijela zakonodavni prijedlog za bolju ravnotežu poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika te je pokrenula savjetovanja sa socijalnim partnerima kako bi se modernizirala pravila koja se odnose na ugovore o radu i pristup socijalnoj zaštiti za sve. Kad se donesu, te bi inicijative mogle biti rješenje izazova istaknutih u ovogodišnjem izvješću o razvoju tržišta rada i plaća u Europi, kao što su segmentacija tržišta rada i nepostojanje zaštite radnika u nestandardnim oblicima zapošljavanja.

 

Izvješće o razvoju tržišta rada i plaća u Europi