Novosti

13. 10. 2018.

Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje

NHS - 12. listopada 2018. godine u Vinkovcima je održana Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje'', prva od četiri edukacijske radionice i jedna je od pet projektnih aktivnosti Projekta ''Zaštita na radu - prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' koji se provodi kao dio Operativnog programa ''Učinkoviti ljudski potencijali'' po Pozivu ''Jačanje socijalnog dijaloga – faza III''. Tema ove Edukacijske radionice obrađena je na interaktivan način kroz pet cjelina ''Zaštita na radu'', ''Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje'', ''Zakon o zaštiti na radu'', ''Radno vrijeme, odmori i dopusti kao instituti zaštite na radu'', ''Autonomni okvirni sporazumi socijalnih partnera na razini EU'', a na kraju je održana i praktična radionica ''Kolektivno pregovaranje''.

 

U radu Edukacijske radionice sudjelovali su predstavnici sindikata udruženih u Nezavisne hrvatske sindikate i poslodavaca članica Hrvatske udruge poslodavaca, kojima su po završetku iste uručena Uvjerenja o sudjelovanju.

 

Cilj je ove Edukacijske radionice osnažiti pregovaračke sposobnosti dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga i kvalitetnu i učinkovitu zaštitu na radu i treba rezultirati s 80 osposobljenih dionika i priručnikom za edukaciju.

Sljedeća Edukacijska radionica ''Zaštita na radu kroz kolektivno pregovaranje'' održat će se u petak 26. listopada 2018. godine u Osijeku.

Ostale četiri aktivnosti Projekta su Istraživanje ''Kvaliteta socijalnog dijaloga u provedbi zaštite na radu'', Edukacijska radionica ''Osnažimo znanja i vještine povjerenika radnika za zaštitu na radu'', Radionica ''Zaštita na radu u praksi'' i Okrugli stol ''Zaštita na radu – prilika i izazov''.

Cjelokupni Projekt se provodi na području Slavonije i Baranje, odnosno Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarske-srijemske županije.

 

Nositelj Projekta je Nezavisni sindikat radnika u proizvodnji hrane i pića.

Partneri u Projektu su Brodsko-posavska županija, Hrvatska udruga poslodavaca, Nezavisni hrvatski sindikati, Nezavisni sindikat »Socijalna pravda« i Požeško-slavonska županija.

Ukupna vrijednost Projekta je 962.917,20. kuna, a financira se sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Projekt traje 18 mjeseci, od 29. ožujka 2018. godine do 28. rujna 2019. godine.

 

Projektom ''Zaštita na radu – prilika i izazov u socijalnom dijalogu'' u cjelini istražit ćemo kvalitetu socijalnog dijaloga u provedbi zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, unaprijediti znanja i vještine svih dionika važnih za osnaživanje socijalnog dijaloga iz zaštite na radu, ojačati razmjenu iskustava i najboljih praksi za kvalitetniji i snažniji socijalni dijalog o temama važnim za zdravlje i sigurnost radnica i radnika, te stvoriti nužne stručne kapacitete za pokretanje Škole socijalnog dijaloga. DM