Novosti

11. 09. 2017.

Završeno javno savjetovanje o izmjenama zakona o vodama te financiranju vodnog gospodarstva

NHS – Na portalu e-Savjetovanje završeno je javno savjetovane o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva. U javno su se savjetovanje uključili i Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) te se u nastavku nalaze komentari NHS-a:

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva

 

Uvažavajući činjenicu kako problematične odredbe nisu predmet izmjena i dopuna Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a zbog logične mogućnosti povećanja cijena usluga vodoopskrbe za građane u dogledno vrijeme, na što i upozorava struka, moramo podsjetiti na činjenicu kako je uobičajena praksa prebacivanje povećanih troškova na krajnjeg potrošača pa naša bojazan nije neopravdana. Razumijemo namjeru poticanja isporučitelja na smanjivanje gubitaka u sustavu vodoopskrbe, ali smo mišljenja kako su se već do sada u tom smjeru trebali provesti određeni napori, možda uz pomoć fondova EU. Ako se primjena problematičnih odredbi članaka vezanih uz naknadu za korištenje voda odgađala od 2010., a njihova provedba je navodno bila uvjetovana poglavljem 27. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU, kako stoji u tadašnjem obrazloženju zakona, je li moguće da se u sedam godina nije moglo naći sustavno rješenje za rješavanje problema zastarjelih sustava vodoopskrbe, a da to ne vodi riziku dodatnog snižavanja već poprilično sniženog standarda građana? Također pitanje je odnosi li se spomenuto obrazloženje o poglavlju 27. na cjeloviti zakon ili daje striktne smjernice vezane za problematične odredbe?

U izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva nije razvidno da se odgađa primjena odredbi članaka 23. i 24. pa nije jasan niti cjelovit odgovor ministra na upozorenje struke kako će cijene vodoopskrbnih usluga značajno rasti. U ovim izmjenama i dopunama zakona razvidno je kako se trebaju donijeti još tri uredbe vezane za visinu naknada i četiri pravilnika vezana za obračun i naplatu čime se neizvjesnost o mogućem povećanju cijena još više povećava. Kako pojedine direktive EU samo načelno daju smjernice, mišljenja smo kako sadržaj vodnih direktiva vezanih uz ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji treba dodatno preispitati i nakon toga dati jasno obrazloženje i struci i javnosti. Bez obzira na sve navedeno država uvijek može naći način kako zaštititi svoje građane, a Vlada RH bi to svakako trebala napraviti, u ovom slučaju prvenstveno zbog činjenice kako su cijene svih kategorija režijskih troškova posljednjih godina značajno rasle.

Treba se podsjetiti kako su prema podatcima DZS-a potrošačke cijene kategorije stanovanje i potrošnja energenata u razdoblju od 2007. do 2016. godine kumulativno rasle za 40,2%. Od potkategorija treba izdvojiti cijene električne energije koje su kumulativno rasle 44,2%, zatim cijene plina s kumulativnim rastom od 43,7% i na posljetku, cijene opskrbe vodom i različite komunalne usluge s kumulativnim rastom od velikih 43,0%. Oko povećanja cijena struje i plina neprekidno se lome koplja, povećanje cijena komunalnih usluga već je gotova stvar s izraženim rizikom u pogledu velikih regionalnih razlika u iznosima povećanja i sada građanima sasvim sigurno ne treba još i poskupljenje vode.

 

Javno savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5871

 

 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

 

Članak 70. Mišljenja smo kako je potrebno predvidjeti javno objavljivanje ugovora o koncesiji te izvještaja o naplaćenim naknadama za koncesiju na vodama jednom godišnje. Svjedoci smo izostanka naplaćivanja naknada po koncesijskim ugovorima u raznim područjima. Kako su, sukladno Ustavu, vode od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu posebnu zaštitu, a sukladno Zakonu o vodama, vode su opće dobro i imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske te je voda od životne važnosti za svakog čovjeka. Slijedom navedenoga, kada se vode već daju koncesijom u gospodarsko korištenje, a koje obuhvaća i zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, a time se moguće utječe na buduću količinu raspoložive vode za ljudsku potrošnju, čime se utječe i na život čovjeka, od interesa je svakog stanovnika RH znati tko i koliko vode namijenjene za ljudsku potrošnju crpi te koliku financijsku naknadu Republika Hrvatska dobiva time.

Navedeno osobito i uzimajući u obzir odredbu članka 5. Zakona o vodama koji govori kako voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi proizvodi, nego nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti. Iako se sukladno Zakonu o koncesijama vodi Registar koncesija, mišljenja smo kako podatci o koncesijama, osobito za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne i termomineralne vode, trebaju biti dostupniji i istaknutiji javnosti.

 

Javno savjetovanje: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5869