Novosti

10. 12. 2007.

Završna konferencija o utjecaju međunarodnih financijskih institucija

U Sofiji, Bugarska, se 6 i 7. prosinca 2007. godine održala završna konferencija o utjecaju međunarodnih financijskih institucija u zemljama Jugoistočne Europe i europskim procesima udruživanja: strategije za sindikalni pokret, uz potporu Europske komisije. Prethodile su joj konferencije u Sofiji i Bukureštu, te okrugli stolovi koji su posebno organizirani u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori i Srbiji. Konferenciju je otvorio Gianni Italia, predsjednik ISCOS–Cisl, talijanskog sindikalnog instituta za suradnju i razvitak.

Uvodničar u završnu konferenciju bio je Grigor Gradev, izvršni tajnik Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC).

Moderator prve teme „Deregulacija tržišta, osnovni standardi tržišta rada i poslovanje“ bio je Jacques Vilrokx sa sveučilišta u Briselu. Moderator druge teme bio je Kristian Weise, ITUC, a tema je bila: „Fiskalna i dohodovna politika, neisplata plaća, jedinstvena porezna stopa, praksa neformalnog plaćanja“.
Zadnja tema prvoga dana konferencije bila je „Mirovinska reforma i socijalni doprinosi“, a moderatorica je bila Enisa Salimović, ITUC Sarajevo.

Zadnjeg dana konferencije Grigor Gradev, ovoga puta u ime Instituta za razvitak, obrazovanje, zdravlje i sigurnost europskih sindikata ETUI-REHS govorio je o strategijama sindikata u regiji, a nakon njega Renzo Bellini, tajnik Konfederacije talijanskih radničkih sindikata(CISL) o strategiji za regiju Jugoistočne Europe.
Na kraju je zaključke i opis budućih koraka iznio Gianni Italia, predsjednik talijanskog sindikalnog instituta.

Očekuje se nastavak projekta, ali sada usredotočenjem po pojedinim specifičnim temama, koje imaju veze i sa ovim upravo završenim projektom, ali se njega ovdje vidi tek kao početnu osnovu za razmatranje problema koji najviše brinu sindikate.

Goran Bakula, NHS