Novosti

29. 12. 2021.

2022. – Europska godina mladih

2022. godina je proglašena godinom mladih na razini Europske unije. Predložena od strane Komisije 14. listopada 2021. godine, ova inicijativa ima za cilj promicati mogućnosti za mlade i angažirati ih da postanu aktivni građani i akteri promjena. Iako takvu inicijativu treba pozdraviti, moramo osigurati da je usmjerena na postizanje konkretnih i trajnih rezultata za sve mlade Europljane.

 

U prijedlogu Komisije se kao cilj Europske godine mladih navodi „jačanje nastojanja Unije, država članica, regionalnih i lokalnih vlasti koja su usmjerena na to da se mladima u postpandemijskom razdoblju oda priznanje, da ih se podupire i surađuje s njima“. U njemu se navode tri sredstva za postizanje tog cilja: uključivanje načina „na koji zelena i digitalna tranzicija donosi novu perspektivu za budućnost i mogućnosti za suzbijanje negativnih posljedica pandemije na mlade i društvo u cjelini”, uključivanje svih mladih „da postanu aktivni i angažirani građani te pokretači promjena” i promicanje „prilika za mlade” kako bi se „podržao njihov osobni, društveni i profesionalni razvoj u zelenijoj, digitalnijoj i uključivijoj Uniji”.

 

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) pozdravio je proglašenje 2022. godine Europskom godinom mladih, ali je upozorio da bi to trebalo nadilaziti puke promotivne aktivnosti i pridonijeti strategiji EU-a za mlade jasnim planovima i angažmanom, osiguravajući da ona dosegne najugroženije mlade ljude i one u ugroženim područjima.

 

U tu svrhu EU bi trebao razviti jasne pokazatelje i ciljeve koji se usredotočuju na politike za mlade i na rad u različitim sektorima, kako aktivnosti koje se organiziraju ne bi postale same sebi svrha, istaknuo je EGSO u Mišljenju o Europskoj godini mladih, a koje je usvojeno na plenarnoj sjednici EGSO-a u prosincu 2021. godine.

 

EGSO se veseli pozitivnom uključivanju u Europsku godinu mladih 2022. Ta godina mora biti više od same komunikacije i aktivnosti. Želimo da ona proizvede konkretne rezultate za europsku mladež u područjima politike koja utječe na njihove živote, rekao je izvjestitelj mišljenja Michael McLoughlin.

 

S jedinstvenim položajem rada i povezivanja s mrežama mladih, EGSO je najavio svoju spremnost u preuzimanju vodeće uloge u Godini mladih, nadovezujući se na svoje uspješne inicijative kao što je Your Europe, Your Say te okrugli stolovi o klimi i održivosti mladih. Odbor je, međutim, izrazio zabrinutost jer se čini kako su dnevni red i prioriteti za tu godinu pretrpani, budući da sadrže vrlo velik broj obveza, pozivanja na druge inicijative, proračune i područja djelovanja.

 

Premda su ti prioriteti uglavnom dobrodošli, budući da odražavaju međusektorsku prirodu politika za mlade, EGSO smatra kako bi bilo korisno pojednostaviti ih.

 

Važno je imati jasnoću i fokus u prijedlogu. Ponekad je manje više i može postojati strah da dugi popis područja djelovanja i zajedničkih odgovornosti može zamagliti jasan fokus na ishode, odgovornost i rezultate, naglasio je g. McLoughlin.

 

Unatoč slaganju kako je vrijeme i kontekst u kojem je odluka o proglašenju 2022. godinom mladih bio ispravan – kriza COVID-19 bila je posebno teška za mlade ljude i imat će dugotrajne posljedice na njihovo obrazovanje i socijalno, financijsko i mentalno blagostanje - EGSO se boji da je prijedlog iznesen prilično brzopleto.

 

Prijedlog je razvijen vrtoglavom brzinom. Smatramo kako to nije optimalan način za razvijanje takvih prijedloga, koliko god su dobrodošli. To predstavlja opasnost da važne inicijative vezane uz mlade postanu više političke najave visokog profila, a ne dugoročni sustavni razvoj, rekao je g. McLoughlin.

 

To također predstavlja izazov za provedbu Godine na nacionalnoj razini, budući da je vrijeme u kojem su nacionalna tijela trebala izraditi mjere u različitim državama članicama bilo iznimno kratko. Oni također mogu imati problema s financiranjem za pokrivanje troškova aktivnosti predviđenih za Godinu mladih.

 

EGSO se stoga usprotivio proračunu dodijeljenom za Godinu mladih, koji je utvrđen na 8 milijuna eura, smatrajući kako bi ambicije trebale biti veće. Prema EGSO-u, potrebna je ukupna dodjela od 10 milijuna eura, s 2 milijuna eura za koordinaciju na nacionalnoj razini, kako bi se postigao dovoljan učinak i potaknulo sudjelovanje.

 

Prema EGSO-u, u svim promidžbenim materijalima i drugim aktivnostima mora biti jasno da će sva veća sredstva za Godinu mladih zapravo dolaziti iz postojećih izvora, ponajprije iz programa ERASMUS+. To također znači da će nacionalne agencije za ERASMUS+ morati dati prednost aktivnostima koje se odnose na Godinu mladih te će stoga trebati jasnoću, podršku i smjer.

 

Za uspjeh Godine mladih od iznimne će važnosti biti koordinacija. Postoji potreba za većim uključivanjem civilnog društva i većom ulogom organizacija mladih na svim razinama. Veliku ulogu trebaju imati nacionalna vijeća mladih i druge organizacije mladih, koje bi trebale biti ravnopravni partneri u Skupini nacionalnih koordinatora. Oni bi trebali biti uključeni u zajedničko kreiranje i provedbu Godine mladih te ih treba podržati u ispunjavanju te funkcije.

 

Također je od vitalnog značaja da Komisija osigura sudjelovanje mladih ljudi i njihovih organizacija u praćenju i nadzoru Godine mladih na nacionalnoj i podregionalnoj razini. To je bitno jer su politike za mlade neujednačene i razlikuju se među državama članicama.

 

EGSO je naglasio potrebu za osiguranjem maksimalnog angažmana s mladima koji su najteže dostupni: onima s invaliditetom, manjinskim skupinama ili onima koji žive u ugroženim područjima. Osobito je važno upućivanje na najnoviju inicijativu Komisije ALMA usmjerenu prema mladim Europljanima koji nisu zaposleni, ne obrazuju se ili osposobljavaju.

 

Rad na vanjskim odnosima unutar politika za mlade, kako je predviđeno prijedlogom, dobrodošao je za Godinu mladih i za budućnost. Europski model rada s mladima je hvalevrijedan i može igrati ključnu ulogu u europskim vanjskim odnosima, kako u susjedstvu EU-a, tako i na globalnoj razini, zaključuje EGSO u svojem mišljenju. MH

 

Izvor:

 

The European Year of Youth 2022: Focus on the results, not the hype

 

 

Više:

 

Komisija započela pripreme za Europsku godinu mladih 2022.