Novosti

02. 12. 2016.

7. stručni seminar o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati su u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2. prosinca 2016. godine održali sedmi stručni seminar iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
Ovaj je seminar objedinio osobnu zaštitnu opremu za zaštitu nogu i stopala te osobnu zaštitnu opremu za zaštitu glave, vrata, očiju i lica i na njemu su sudjelovali povjerenici radnika za zaštitu na radu i drugi zainteresirani iz sindikata udruženih u NHS.

 

Seminar se sastojao iz tri dijela. U prvom dijelu seminara, sudionici su upoznati sa zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitnu opremu i podjelom i karakteristikama osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala.

U drugom dijelu seminara naglasak je bio na podjeli i karakteristikama osobne zaštitne opreme za zaštitu glave, vrata, lica i očiju.

 

U trećem dijelu seminara održana je praktična radionica na kojoj su sudionici seminara tijekom praktičnih zadataka učili o pravilnom odabiru odgovarajuće osobne zaštitne opreme za zaštitu nogu i stopala te glave, vrata, lica i očiju.

Na kraju radionice, sudionicima je dodijeljena potvrda o sudjelovanju.