Pregled svih novosti

  • 28. 03. 2006.

   SINDIKALNE SREDIŠNJICE O NACIONALNOJ STRATEGIJI I ZDRAVSTVENIM ZAKONIMA

   ZAGREB, 28. ožujka 2006. (Hina) - Četiri sindikalne središnjice u današnjem su priopćenju negativno ocijenile Nacionalnu strategiju zdravstva 2006. - 2011. i predloženi paket zdravstvenih zakona ustvrdivši da će oni povećati ionako veliku nejednakost građana.
   Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati, Hrvatska udruga sindikata i Sindikat usluga UNI-CRO drže da je Nacionalna strategija zdravstva manjkavi prikaz aktualnih problema i popis koraka bez jasnih ciljeva, vremenskog okvira, nositelja i kriterija za ocjenu uspješnosti predviđenih mjera.
   Sindikati se snažno protive "strateškom opredjeljenju" smanjenja udjela javne potrošnje za zdravstvo na račun privatne potrošnje sve dok je u Hrvatskoj 314.000 nezaposlenih, a 18,8 posto stanovnika ugroženo siromaštvom; dok prosječna plaća iznosi 4.500 kuna, a prosječna mirovina umirovljenih u 2005. godini 1.244 kune.
   Izravna plaćanja koja se predlažu u novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju represivna su i često ograničavaju pristup zdravstvenoj zaštiti.
   Građani za korištenje prava iz osnovnog obveznog zdravstvenog osiguranja već plaćaju doprinos na plaće, administrativnu pristojbu, dopunsko zdravstveno osiguranje ili participaciju, a sutra će plaćati i za lijekove s dopunske liste.
   Osim toga, sindikalci upozoravaju da je za reformu zdravstvenog sustava nužan bar minimalni društveni konsenzus a Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi prekršilo je dogovor iz listopada 2005. o formiranju radne grupe za zdravstvenu reformu.
   Prije rasprave o predloženim zakonima treba raspraviti Nacionalnu strategiju zdravstva (srednjoročnu i dugoročnu); urediti zdravstveni sustav (uvesti standardizaciju - ISO); uvesti sustav praćenja učinkovitosti zdravstvenih ustanova; uvesti elektroničku zdravstvenu karticu i sl.
   Također, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje treba pozicionirati kao neovisnu instituciju, a njegova sredstva izdvojiti iz državne riznice.

   Čitaj dalje

  • 28. 03. 2006.

   ZAVRŠETAK AKCIJE PRIKUPLJANJA POTPISA ZA REFORMU MIROVINSKOG I ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

   (SDLSN, 28. ožujka) Danas završava akcija četiri sindikalne središnjice kojom su građani Republike Hrvatske pozvani iskoristiti svoje ustavno pravo na davanje prijedloga državnim tijelima, a slučaj je htio da na "sindikalnom štandu" budu dežurne aktivistice NHS-a iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.
   Građani su tako Vladi RH rekli kako ne žele pristati na bijedu u starosti niti zdravstvo po načelu «Tko ima novca – tome i zdravlje» i predložili da se ukinu povlaštene mirovine, izjednače «stari» i «novi» umirovljenici, poveća mirovina uz određivanje najniže mirovine na najmanje 40% prosječne plaće u RH, uvedu povoljniji uvjeti umirovljenja za zanimanja s teškim uvjetima rada, uspostavi učinkovit javno-zdravstveni sustav utemeljen na načelu solidarnosti i zdravstvenu zaštitu dostupnu svima, a ne samo bogatima.
   Građani su svoje rekli. Kako će im Vlada koju su izabrali odgovoriti?

   Čitaj dalje

  • 27. 03. 2006.

   POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE U ZAGREBU

   ZAGREB, 27. ožujka 2006. (Hina) - Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, glavna tajnica Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Ljubica Pilić i predsjednica Nezavisnog sindikata bibliotečnih djelatnika Hrvatske Đurđica Pugelnik potpisali su danas Kolektivni ugovor (KU) za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba.
   Potpisnici novog KU-a istaknuli su kako će njime materijalni položaj zaposlenih u 38 zagrebačkih kulturnih ustanova biti izjednačen sa zaposlenicima u gradskoj upravi, a sva materijalna prava, kao što su
   regres, božićnica, uskrsnica i razne pomoći, usklađene su s onima u gradskoj upravi.
   Osnovica zaposlenih u ustanovama kulture iznosit će 3.000 kuna, dok je u gradskoj upravi 3.050 kuna, rekla je Đurđica Pugelnik. Prosječna plaća zaposlenih u ustanovama kulture odsad će u netu iznositi oko 6.000 kuna.
   Prisjećajući se da je, kada je prvi puta izabran za gradonačelnika, plaća zaposlenih u kulturi bila manja za 26 do 33 posto, Bandić je istaknuo kako je za njihove plaće u proračunu osigurano preko 14 milijuna kuna.
   Time će biti ispravljena višegodišnja nepravda prema zaposlenima u kulturnim ustanovama, rekao je Bandić zaključivši da bez socijalnog mira nema ni kulturnih programa, niti investicija.
   Pilić je najavila da će i u drugim hrvatskim gradovima početi pregovori o izjednačavanju materijalnog položaja zaposlenih u kulturi s onima u upravi. Tako će već ovog tjedna započeti kolektivni pregovori u Sisku i Karlovcu.

   Čitaj dalje

  • 27. 03. 2006.

   SINDIKAT: SUCI MORAJU NA POPRAVNI IZ RADNOG PRAVA

   ZAGREB, 27. ožujka 2006. (Hina) - Stručno znanje nekih hrvatskih sudaca u vezi radnog prava na zabrinjavajućoj je razini, ocjenjuje se u današnjem priopćenju Sindikata državnih službenika i namještenika.
   Sindikat navodi primjer iz Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu kada savjetnicima koji su koristili privatne automobile u službene svrhe nije isplaćivana Kolektivnim ugovorom (KU) utvrđena naknada od 30 posto cijene benzina po kilometru, već naknada sukladna odluci Vlade u nižem i fiksnom iznosu od 1,20 kuna.
   Sindikat je poslodavca upozorio na obvezu primjene KU-a, no ravnatelj Ivan Katalenić to je glatko odbio, kao i poziv da se problem riješi posredovanjem Ureda za socijalno partnerstvo.
   Rezultat je, za sada, preko 500.000 kuna dosuđenih u korist članova sindikata, u što su uključene zatezne kamate i sudski troškovi.
   No manji dio radnika Zavoda do svojeg prava nije došao sudskim putem, jer pojedini suci ne znaju dovoljno o kolektivnim ugovorima kao izvoru radnog prava.
   Tako je Županijski sud u Sisku s predsjednicom vijeća Anom Beloglavec na čelu, preinačio presudu Općinskog suda u Kutini i odbio zahtjev za isplatom putnih troškova, jer sutkinja Beloglavec to smatra pogrešnom primjenom materijalnog prava.
   Po Zakonu o radu, poslodavac i sindikat mogu ugovoriti povoljnije uvjete za radnika od uvjeta određenih zakonom, a u slučaju da je neko pravo različito uređeno kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo.
   Sutkinjino nepoznavanje radnog prava u tom postupku je službenicu Zavoda stajalo 3.965 kuna, upozorava sindikat.
   Takvih sudaca ima manje od onih koji su nešto naučili na kolegiju radnog prava, ali još uvijek previše, pa sindikat predlaže ministrici pravosuđa Ani Lovrin da organizira dodatnu edukaciju za suce koji ne znaju dovoljno o važnosti kolektivnog ugovora. (Hina) pp/xmd ymd

   Čitaj dalje

  • 24. 03. 2006.

   Pobuna službenika protiv nadzora skeniranjem prsta

   Elektronski identifikator koji uspoređuje jedinstvene osobne karakteristike s onima pohranjenim u bazi osobnih podataka

   DIO ZAPOSLENIKA OPĆINE MEDULIN ODBIJA EVIDENCIJU PRISUTNOSTI NOVIM SUSTAVOM
   Neregistriranje uređajem IdentiXL BoneID Poglavarstvo je proglasilo povredom službene dužnosti, što je pak nezakonitim proglasila Agencija za zaštitu osobnih podataka • Poštovat ćemo odluke Poglavarstva, ali u granicama zakona, što znači da ne pristajemo na registraciju tim sustavom, veli djelatnica Općine Katica Cvek
   (GLAS ISTRE) MEDULIN - Članovi Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske zaposleni u Općini Medulin obavijestili su jučer Agenciju za zaštitu osobnih podataka o zaključku Općinskog poglavarstva kojim je utvrđena obaveza evidencije dolaska i odlaska usporedbom skeniranog otiska prsta s otiskom pohranjenim u bazi podataka formiranoj u tu svrhu.
   Dosad se prisutnost djelatnika u Općini Medulin evidentirala potpisivanjem pri dolasku i odlasku u knjigu evidencije prisutnosti, a zaposlenici Općine svoj dolazak na posao, kao i odlazak, ubuduće će evidentirati sustavom IdentiXL BoneID, što podrazumijeva utipkavanje PIN-a i polaganje prsta na stakalce aparata. Budući da su pojedini službenici odbili registrirati svoj dolazak i odlazak s posla na tom uređaju, Poglavarstvo je na sjednici u utorak zaključilo da se neregistracija prisutnosti definira kao laka povreda službene dužnosti.

   Čitaj dalje

  • 23. 03. 2006.

   SINDIKATI SE NISU SUGLASILI S REFORMOM ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

   ZAGREB, 23. ožujka 2006. (Hina) - Četiri sindikalne središnjice koje su pokrenule potpisivanje peticije "Stop bijedi u starosti i zdravlje svima, a ne samo bogatima", u današnjem priopćenju ističu da se nisu suglasile s reformom zdravstvenog sustava, kao što izjavljuje ministar zdravstva i socijalne skrbi Neven Ljubičić.
   U priopćenju Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Sindikata usluga UNI-CRO ističe se da su sindikati na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, održanoj 20. ožujka, podržali "potrebu reforme zdravstva" i zatražili široku raspravu i usvajanje Nacionalne strategije zdravstva prije upućivanja paketa zdravstvenih zakona u saborsku proceduru.
   "Tvrditi nešto drugo predstavlja obmanjivanje javnosti", ističu sindikati.
   Predloženi zakoni, po sindikalnoj ocjeni, samo su već viđeno "miješanje istog špila karata" i odražavaju nevoljkost ili nesposobnost vlasti da stvarno reformiraju i urede sustav zdravstva.
   Prije promjene zakona kojima se sužavaju prava osiguranika nužno je urediti sustav - uvesti standardizaciju na razini države (ISO), sustav praćenja učinkovitosti zdravstvenih ustanova, elektroničku zdravstvenu karticu pacijenta itd.
   Ponuđena strategija ne sadržava jasne strateške ciljeve, mjere, vremenski okvir i nositelje predviđene za ostvarenje tih ciljeva, ocjenjuju središnjice.
   S druge strane, strategija predviđa "smanjenje udjela javne potrošnje za zdravstvo na račun privatne potrošnje", što sindikati ocjenjuju neprimjerenim sve dok je stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj među najvišima u Europi, a radničke plaće i mirovine na sadašnjoj razini.

   Čitaj dalje

  • 23. 03. 2006.

   POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SPLITA

   (SDLSN, 23. ožujka) Jučer je u Splitu svečano potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita, kojim su prava gradskih službenika utvrđena sukladno trenutnim financijskim mogućnostima poslodavca na rok od četiri godine.
   Ovime je ostvaren kontinuitet kolektivnih pregovora na razini Grada Splita koji je kao poslodavac pokazao spremnost za socijalni dijalog sa Sindikatom i pregovore u dobroj vjeri koji su rezultirali zaključenim Kolektivnim ugovorom.
   Potpisani ugovor, međutim, predstavlja i kvalitetnu osnovu za daljnje nadograđivanje prava i poboljšanje socijalnog i gospodarskog položaja zaposlenika Gradske uprave Grada Splita.
   Zadovoljstvo zbog potpisivanja Kolektivnog ugovora izrazio je splitski gradonačelnik Zvonimir Puljić, kao i predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Ivica Ihas i sindikalni povjerenik Mladen Kokan.

   Čitaj dalje

  • 22. 03. 2006.

   Prosječna neto plaća u siječnju 222 kune viša nego u istom mjesecu lani

   (Vijesti iz Hrvatske 21.03.2006 14:27) Prosječno je u siječnju isplaćeno 4.458 kuna
   Prema preliminarnim podacima koje je u utorak objavio Državni zavod za statistiku (DZS) prosječna isplaćena neto plaća u siječnju ove godine iznosila je 4.458 kuna i bila je za 222 kune, odnosno 5,2%, viša nego u siječnju prošle godine. Prosječna bruto plaća u istom je razdoblju porasla za 6,2% odnosno s 6.013 kuna u prvom mjesecu 2005. godine na 6.386 kuna u siječnju ove godine.
   Godišnja stopa inflacije mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila 3,9%, pokazuju podaci DZS, tako da je realni rast plaća u godinu dana bio nešto viši od 1%. (Bankamagazin)

   Čitaj dalje

  • 20. 03. 2006.

   OBJAVLJEN MEĐUNARODNI SINDIKALNI PRIRUČNIK O KOLEKTIVNOM PREGOVARANJU

   ZAGREB, 20. ožujka 2006. (Hina) - Međunarodni sindikalni priručnik o kolektivnom pregovaranju "Kolektivno pregovaranje - strategije i tehnike pregovaranja", koji su izdali Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata (ICFTU) i Svjetska konfederacija rada (WCL), nedavno je objavljen i u Hrvatskoj.
   Riječ je o prvoj službenoj seriji zajedničkih priručnika ICFTU-a i WCL-a, izrađenih za sindikate u zemljama Srednje i istočne Europe.
   Poseban naglasak stavljen je na inovativne mehanizme i oblike kolektivnog pregovaranja, postizanje ravnoteže obveza na poslu i u obitelji, te ravnopravnosti spolova na radnom mjestu.
   Priručnik savjetuje kako osigurati ravnopravnost u pregovorima, što učiniti da se čuje mišljenje žena i kako stvoriti rodno osjetljive pregovaračke uvjete.
   Sastavljen je od pet tematskih cjelina: Što su pregovori, Pripreme za pregovore, Za pregovaračkim stolom, Blokada pregovora i Nakon pregovora.
   Po ocjeni međunarodnih stručnjaka u izradi priručnika korištena je najsuvremenija interaktivna metodologija, a njime se omogućuje svakom sindikalnom povjereniku da se brzo pripremi za kolektivne pregovore ili predavanje o kolektivnim pregovorima.
   Priručnik su pripremile poljska stručnjakinja za sindikalna pitanja Agnieszka Ghinararu i hrvatska sindikalistica i novinarka Jasna A. Petrović, a izvršni urednici priručnika su GRAFEM d.o.o. i Sindikat
   poljoprivrede.

   Čitaj dalje

  • 20. 03. 2006.

   Sindikati protiv doprinosa solidarnosti

   SANACIJA DUGOVA U ZDRAVSTVU NAMETOM NA PLAĆE I MIROVINE
   ZAGREB – To je apsolutna glupost, harač koji s gnušanjem treba odbaciti, rečenica je kojim sindikati oslikavaju što misle o prijedlogu poslodavaca u zdravstvu koji kao jedno od rješenja za pokrivanje dugova zdravstva predlažu uvođenje »doprinosa solidarnosti«. Novi namet iz plaća i mirovina u sadašnjoj je situaciji nemoguć, poručuju sindikati naglašavajući kako bi to dovelo do daljnjeg pada standarda građana, odnosno korisnika zdravstvenih usluga.
   Udruga poslodavaca u zdravstvu ponudila je nekoliko rješenja kojima bi se pokrili gubici zdravstva, koje je prošlu godinu završilo s minusom od 1,9 milijardi kuna. Uvođenjem doprinosa iz plaća i mirovina u iznosu od jedan posto, smatraju, prikupilo bi se oko milijardu kuna godišnje. Pod pretpostavkom da se ne stvaraju novi gubici u zdravstvu, tim bi se »sanacijskim doprinosom« u razdoblju od dvije godine pokrili minusi ustanova. Novi doprinos, kako ga predlažu poslodavci, njih ne bi ništa stajao jer bi jedan posto doprinosa plaćali radnici iz plaća i umirovljenici iz mirovina. Tako novi namet ne bi poskupio cijenu rada, ali bi snizio neto plaće radnika, ali i mirovine.
   – Smanjiti plaću za jedan posto u sadašnjoj situaciji nije moguće. Građani te troškove ne bi mogli podnijeti – poručuje Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Da takav doprinos ne dolazi u obzir naglašava i Ozren Matijašević, predsjednik Hrvatske udruge sindikata.
   Osnovna poruka poslodavaca je da zaposleni u zdravstvu i korisnici usluga sustav stoje »jako puno«, veli Spomenka Avberšek, predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva. »Možda bi bilo dobro izbaciti te dvije karike – zaposlene i korisnike usluga – pa će zdravstvo dobro funkcionirati«, veli Avberšek. G. GALIĆ

   Čitaj dalje

  • 14. 03. 2006.

   Predstavljeno 1. i 2. poglavlje Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju

   Predstavnik sindikata u radnoj skupini za izradu JIM-a upozorio je kako se socijalna isključenost događa i u svijetu rada

   (NHS, 14. ožujka) Danas je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi održana druga konferencija u povodu izrade 1. i 2. poglavlja Zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju (JIM) na kojoj su voditelji dionica ukratko predstavili rezultate rada po područjima obuhvaćenim memorandumom.
   Pri predstavljanju dionice Gospodarstvo i tržište rada o negativnim aspektima fleksibilizacije tržišta rada govorio je jedan od tri predstavnika sindikalnih središnjica u široj radnoj skupini za izradu JIM-a, Siniša Kuhar, tajnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH (predstavnik NHS-a).
   On je istaknuo da sindikati imaju društvenu, moralnu i profesionalnu odgovornost u iskorjenjivanju siromaštva i drugih oblika socijalne isključenosti, posebice nezaposlenosti, ali kao interesne organizacije posebnu odgovornost imaju prema dijelu svoga članstva koji životnu egzistenciju još uvijek ostvaruje u svijetu rada ali na kvalitativno bitno nepovoljniji način.
   On je filozofiju "core businessa" prema kojoj sve što ne predstavlja osnovnu djelatnost poslovnog subjekta predstavlja prepreku uspješnom poslovanju ocijenio generatorom socijalne deprivacije zaposlenika pogođenih "outsourcingom".
   Usluge koje ne predstavljaju osnovnu djelatnost izdvajaju se, čime su najviše pogođeni zaposlenici tzv. pomoćno-tehničkih službi, ali kako su neophodne za nesmetano funkcioniranje tvrtki kupuju se na tržištu od vanjskih izvora.
   Socijalna isključenost takvih radnika očituje se činjenici da su oni istrgnuti iz svoje radne sredine u kojoj postaju strano tijelo (vanjski pružatelji usluga), više ne sudjeluju u poslovnom uspjehu i raspodjeli dobiti poslovnog subjekta za kojeg rade, ne uživaju ostale pogodnosti namijenjene zaposlenicima koji obavljaju osnovnu djelatnost tvrtke kojoj pružaju usluge (ne mogu kupovati dionice tvrtke po povlaštenoj cijeni, nisu obuhvaćeni sustavom nagrada i otpremnina), a socijalna kohezija na razini poslovnog subjekta slabi jer se za sve više poslova angažiraju podugovarači.
   Iako im se u procesu izdvajanja garantira preuzimanje uz zadržavanje dotadašnje razine prava, preuzeti radnici u pravilu dolaze u nepovoljniji položaj zbog činjenice da novi poslodavac u pravilu preuzima samo dio zaposlenika, pa preuzeti radnici obavljaju više posla za jednaku plaću, a ako novi poslodavac i preuzme sve zaposlene onda im daje dodatne poslove.
   Izdvajanje pomoćno-tehničkih službi vrlo se često odvija na netransparentan i nezakonit način čime se narušava sloboda tržišnog natjecanja i pogoduje pojavi korupcije.
   Kuhar je zaključio kako se radi o problemu koji zaslužuje društvenu pozornost i trebao bi biti obuhvaćen strateškim dokumentom kakav je Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju, posebice stoga što predstavlja mogući izvor socijalne netrpeljivosti i u budućnosti bi mogao dovesti do daljnjeg slabljenja društvene kohezije.

   Čitaj dalje

  • 13. 03. 2006.

   MATICA HRVATSKIH SINDIKATA JAVNIH SLUŽBI VIŠE NE GRADI SINDIKALNO JEDINSTVO

   Prijateljstvo do ujedinjenja puklo je nakon što nisu prihvaćeni najbolji prijedlozi Matice

   (NHS, 13. ožujka) Matica hrvatskih sindikata javnih službi više nije dio pakta za ujedinjenje četiri sindikalne središnjice, koji je, nakon što je iz njega već ranije istupio HUS, samo doveo u pitanje ozbiljnost namjera njegovih potpisnica.
   Matičari su kao razlog istupanja naveli krivce iz tuđih redova, optužujući ih za sindikalnu neozbiljnost i nedosljednost, uključujući u optužbe čak i Nezavisne hrvatske sindikate koji njihove ujediniteljske i „principijelne“ prijedloge nisu ni imali razloga podržavati jer s četvorkom nisu ni kovali zajedničke planove.
   Vilim je Ribić ostale sindikate optužio za nerazumijevanje vlastite inicijative za ponovno uvođenje doprinosa solidarnosti koji bi se slijevao u Agenciju za kolektivne radne odnose, kao još jedno paradržavno i parasindikalno tijelo, koje bi dodatno usložilo ionako netransparentne ingerencije tijela koja „servisiraju“ socijalni dijalog u RH.
   No najapsurdnija optužba otišla je na račun peticije sindikalnih središnjica o zdravstvenoj i mirovinskoj reformi, koju je Ribić ocijenio izlišnom i običnim trikom za javnost jer da je Vlada ionako sve prijedloge sindikata već prihvatila.
   Da nije tako notorna je činjenica, ali da tako ne misle i sindikati koji su učlanjeni u Maticu pokazalo je i potpisivanje peticije na koju su se odazvali brojni sindikati javnih službi.
   Na kraju, kao što je već učinio u nekoliko navrata kao samozvani glasnogovornik sindikalnih središnjica, Ribić nije propustio prigodu zatitrati poziciji, na tragu poziva iz ne tako davne prošlosti u kojoj je pozivao radništvo na glasovanje za predstavnike koalicije na parlamentarnim izborima.

   Čitaj dalje

  • 09. 03. 2006.

   Mobingom ugroženo preko tisuću građana

   (RADIO 101, 9. ožujka) Iako se Udruzi za pomoć i edukaciju žrtava mobinga od srpnja 2004. javilo preko 1.100 žrtava, do suda su došla samo dva procesa koja još nisu završena.
   Udruga je pak napravila istraživanje među ljudima koji su joj se javili, sa zaključkom da je riječ o 70 posto žena, uglavnom starih između 36 i 50 godina. One su prijavile da su izložene ponižavanju i pojačanom stresu na poslu, a kao posljedica toga, 24 posto njih je počelo češće odlaziti na bolovanja.
   Ako i vas maltretiraju na radnom mjestu, možete se javiti udruzi koja nema ni telefon, ali je dostupna preko interneta na stranici www.mobing.hr.

   Čitaj dalje

  • 09. 03. 2006.

   Nezaposlenih u veljači 5% manje nego lani

   Broj nezaposlenih u veljači smanjen je za 0,2% u odnosu na siječanj
   Broj nezaposlenih osoba prijavljenih Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u veljači bio je čak 5% manji nego u istom mjesecu lani i istovremeno 0,2% manji nego u siječnju, najnoviji su podaci Zavoda. U HZZ-u kažu da je krajem veljače u Zavodu bilo evidentirano 313,6 tisuća nezaposlenih, odnosno 16,6 tisuća manje nego godinu dana ranije.
   U posljednjih godinu dana broj nezaposlenih pao je u dvadeset županija, od čega najviše u Šibensko-kninskoj (-10,5%) i Primorsko-goranskoj županiji (-9,1%). U veljači je, stoji u priopćenju HZZ, u evidenciju nezaposlenih prijavljeno 17,8 tisuća osoba što je 23,7% manje nego u siječnju i 10,8% manje nego u veljači lani. Najviše novoprijavljenih koji su došli iz radnog odnosa došlo je iz sektora trgovine, prerađivačke industrije, hotela i restorana i graditeljstva. Iz evidentirane nezaposlenosti otišlo je ukupno 18,4 tisuće osoba (7,7% više nego u siječnju i 9,7% više nego u veljači lani), od čega je među onima koji su iz evidencije brisani zbog zapošljavanja najviše njih zaposleno u prerađivačkoj industriji, a nakon nje u trgovini i graditeljstvu. (Bankamagazin)

   Čitaj dalje

  • 08. 03. 2006.

   UN: U POLITICI I POSLOVNOM SVIJETU JOŠ UVIJEK NEDOVOLJNO ŽENA

   HRT, 8. ožujka - UN: U POLITICI I POSLOVNOM SVIJETU JOŠ UVIJEK NEDOVOLJNO ŽENA
   8. ožujka - U povodu Međunarodnoga dana žena UN je objavio Izvješće o položaju žena u svijetu. Unatoč nedavnim izborima žena na čelo Čilea, Liberije i Njemačke, one su i dalje nedovoljno zastupljene u poslovnom svijetu te u vladama i akademijama.
   Žene u politički i poslovni svijet ulaze vrlo sporo, čak i u najbogatijim zemljama. Među zaprekama s kojma se susreću jest i njihova slaba zastupljenost u područjima kojima dominiraju muškarci, poput vojske i vanjskih poslova, te stereotipni odnosi i ponašanje prema ženama. U izvješću koje je pripremio glavni tajnik UN-a Kofi Annan posebno je upozoreno na položaj žena u siromašnim i ratnim zemljama.
   U dugoočekivanom izvješću o reformi upravljanja UN-om, Annan je zatražio bolji nadzor nad financijama, pojednostavljenje zapošljavanja i postupaka izvješćivanja, otpremnine za zaposlenike i suvremen sustav informiranja što bi moglo stajati oko 500 milijuna dolara. UN ima 13 tisuća zaposlenika, ne računajući pripadnike mirovnih snaga diljem svijeta.

   Čitaj dalje

  • 08. 03. 2006.

   RSRH: SJETITE SE ŽENA I OSTALIH DANA U GODINI

   RIJEKA, 8. ožujka 2006. (Hina) - U povodu 8. ožujka, Dana žena, članovi Republičkog sindikata radnika Hrvatske (RSRH) održali su na Jadranskom trgu u Rijeci manji prosvjed i podijelili letke sa sloganom
   "Sjetite se žena i ostalih dana u godini".
   U letku koji potpisuju članice Udruge žena pri RSRH navedeno je da su žene za jednake poslove plaćene i do 20 posto manje od muškaraca, da su češće izložene diskriminaciji i mobingu na poslu.
   Istaknuto je da se žene teže zapošljavaju na odgovorna radna mjesta, bez obzira na stručnost te da zbog bojazni od gubitka posla podnose neplaćanje prekovremenih sati i ne koriste pravo na stanku.
   Žene se češće naziva pogrdnim imenima ili ih se poziva na razgovore bez svjedoka, opreterećuje ih se dodatnim poslovima, često rade u neodgovarajućim prostorima, na hladnoći i bez odgovarajućih higijenskih uvjeta, kazale su predstavnice Udruge žene pri RSRH.

   Čitaj dalje

  • 07. 03. 2006.

   GLAS ISTRE: Zdravstvena zaštita dostupna svima, a ne samo bogatima

   SINDIKATI ORGANIZIRAJU POTPISIVANJE PETICIJE PROTIV MIROVINSKE I ZDRAVSTVENE REFORME
   Peticija će se do 21. ožujka potpisivati u poduzećima, a ovog petka i subote i na pulskoj tržnici • Sindikati traže ukidanje povlaštenih mirovina te izjednačavanje mirovina »starih« i »novih« penzionera
   PULA -Nezadovoljni mirovinskom i zdravstvenom reformom, Hrvatska udruga sindikata, SSSH, Nezavisni hrvatski sindikati i Sindikat usluga UNI-CRO do 21. ožujka u cijeloj Hrvatskoj organiziraju potpisivanje peticije kojom će se podržati niz zahtjeva. Sindikati prije svega traže ukidanje povlaštenih mirovina zastupnicima i dužnosnicima, izjednačavanje mirovina »starih« i »novih« penzionera i to ograničavanjem razdoblja za izračun mirovina na deset najpovoljnijih uzastopnih godina, potom određivanje najniže mirovine na najmanje 40 posto prosječne plaće u Hrvatskoj. Traže i uvođenje povoljnijih uvjeta umirovljenja te izračuna mirovina uzimajući u obzir beneficirani staž, kao i poštivanje standarda Evropske unije.
   Sindikalisti zahtijevaju da zdravstvena zaštita bude dostupna svima, a ne samo bogatima, kao i snažan javno-zdravstveni sustav temeljen na solidarnosti. Drže da bi se, osim sindikata, u kreiranje zdravstvene reforme trebale uključiti i druge zainteresirane skupine.
   M. VERMEZOVIĆ IVANOVIĆ

   Prosječna saborska penzija 8.882 kune!
   Sindikalisti podsjećaju da su zastupnici u Hrvatskom saboru sebi izglasali poseban zakon kojim ostvaruju povlaštene mirovine po uvjetima umirovljenja i po visini mirovine. U penziju, naime, mogu ići 10 godina prije negoli radnik, a osnovica za izračun penzije im je zadnja isplaćena saborska plaća, a ne cijeli radni vijek kao za radnike. Prosječna mirovina zastupnika u Saboru iznosi 8.882 kune, dok istodobno 63 posto penzionera prima manje od dvije tisuće!

   Čitaj dalje

  • 06. 03. 2006.

   SCREENING ZA SOCIJALNU POLITIKU I ZAPOŠLJAVANJE

   BRUXELLES, 6. ožujka 2006. (Hina) - Trodnevni sastanak bilateralnog screeninga za poglavlje socijalne politike i zapošljavanja između predstavnika Hrvatske i Europske komisije započeo je u ponedjeljak u
   Bruxellesu.
   U sljedeća tri dana hrvatski će predstavnici upoznavati Europsku komisiju s razinom usklađenosti u pogledu ovoga poglavlja europske pravne stečevine.
   Pregovaračica za ovo poglavlje Vera Babić istaknula je da je ovo "vrlo složeno područje", ali da je Hrvatska već dosada napravila dosta posla.
   Hrvatska je proteklih godina dosta napravila na usklađivanju s europskom pravnom stečevinom na području radnog zakonodavstva, ali će vjerojatno kod provedbe odredbi o zaštiti na radu tražiti određeno
   tranzicijsko razdoblje.
   Tehničko usklađivanje na području zaštite na radu puno košta poslodavce, a s obzirom na to da su poduzeća u Hrvatskoj u velikoj mjeri u fazi restrukturiranja i uvođenja novih tehnologija, izdvajanje za zaštitnu opremu za pojedine djelatnosti još više povećava troškove.
   Europska pravna stečevina u ovom poglavlja sadržava minimalne standarde u područjima zakona o radu, jednakosti, zdravstvenoj i sigurnosnoj zaštiti na poslu te odredbe protiv diskriminacije.
   Prema posljednjima analizama Europske komisije, Hrvatska je ovo poglavlje dosta zanemarila.
   Eksplanatorni screening za ovo poglavlje održan održan je od 8. do 11. veljače.

   Čitaj dalje

  • 06. 03. 2006.

   POTPISIVANJE PETICIJE ZA ZDRAVSTVENU I MIROVINSKU REFORMU

   Budući se od 1. do 21. ožujka 2006. godine u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnih hrvatskih sindikata, Hrvatske udruge sindikata i Sindikata usluga UNI-CRO u poduzećima i na trgovima većih gradova provodi potpisivanje peticije za zdravstvenu i mirovinsku reformu, veliki dio novosti na našoj web stranici biti će posvećen upravo toj akciji.
   Danas Vam prenosimo članak o potpisivanju peticije u poduzeću Elektrokontakt, gdje djeluje Nezavisni sindikat Elektrokontakt udrućen u Nezavisne hrvatske sindikate.

   Čitaj dalje

  • 06. 03. 2006.

   Zaštita na radu u središtu "screeninga"

   Europska je komisija Hrvatskoj poslala 24 stranice pitanja s područja zaštite na radu koje nije samo pravno, nego i iznimno važno ekonomsko pitanje
   ZAGREB - Drugi krug bilateralnog screeninga između Hrvatske i Europske unije za pitanja iz poglavlja socijalne politike i zapošljavanja, počet će u ponedjeljak u Bruxellesu. Za razliku od prošlog puta kada su pregovarači iz EU-a predstavili svoje pravne stečevine, ovaj će put hrvatski pregovarači prezentirati koliko je naše zakonodavstvo usklađeno s europskim.
   Drugim riječima, odgovarat će na konkretna pitanja koliko je pojedini zakon usklađen s europskim i na taj način utvrđivati razlike u ovom poglavlju pregovora.

   Čitaj dalje

  • 03. 03. 2006.

   SINDIKATI DRŽAVNIH SLUŽBI: NE ODUSTAJEMO OD ZAHTJEVA, MAKAR ŠTRAJKALI SVAKA DVA MJESECA

   ZAGREB, 3. ožujka 2006. (Hina) - U trodnevnom štrajku sindikata državnih službi, 24., 27. i 28. veljače, štrajkalo je 60 posto članova sindikata, što je oko 46 posto od ukupno zaposlenih u državnoj upravi, izjavio je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika Ivica Ihas, opovrgavajući Vladine tvrdnje o dva posto štrajkaša.
   Ihas je također poručio kako će svima koji su sudjelovali u štrajku sindikat nadoknaditi dnevnice. Zapitao se pritom kako to da "ceh uvijek plaćaju državni službenici", s obzirom da ni prosvjetarima niti liječnicima nisu umanjene plaće zbog sudjelovanja u štrajku.
   Koliko će točno sindikate stajati štrajk znat će se tek na osnovi podataka o obustavi na plaće za veljaču, rekao je Ihas opetujući svoju procjenu od oko šest milijuna kuna neto, koliko bi sindikati mogli izdvojiti za nadoknadu dnevnica.
   Tajnik Sindikata državnih službenika Siniša Kuhar poručio je da sindikati neće odustati od svojih zahtjeva, makar štrajkali svaka dva mjeseca.
   Četiri sindikata državnih službi traže povećanje koeficijenata ili stalni mjesečni dodatak na plaću od 300 kuna bruto, kako bi stigli plaće u javnim službama.
   Premijer Ivo Sanader poručio im je nedavno da bi jednim zakonom trebalo regulirati sve plaće u državnim službama, a ne da se pojedine grupacije izdvajaju. Sindikati, međutim, ne žele čekati donošenje novog Zakona o plaćama, koji bi se primjenjivao od početka iduće godine.

   Čitaj dalje

  • 03. 03. 2006.

   SINDIKALNA KOŠARICA NHS-A: ŽIVOTNI TROŠKOVI U VELJAČI PORASLI 1,87 POSTO

   ZAGREB, 3. ožujka 2006. (Hina) - Sindikalna košarica Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) pokazuje da su minimalni životni troškovi četveročlane obitelji u veljači iznosili 6.434 kune, što je za 1,87 posto više nego u siječnju.
   Prosječna plaća za prosinac iznosila je 4.473 kune, a njome se moglo podmiriti 69,52 posto životnih troškova, što je 3,22 posto manje nego prethodnog mjeseca.
   Sindikalna košarica podstanarske obitelji u veljači je iznosila 8.187 kuna, a prosječna je plaća pokrivala 54,63 posto životnih troškova.
   Košarica za dvoje umirovljenika, koji žive u vlastitom stanu, iznosila je 3.438 kuna, a njezina pokrivenost prosječnom mirovinom bila je svega 53,71 posto.
   Najskuplja sindikalna košarica bila je u Puli, 7.352 kune, a najniža u Varaždinu, 5.752 kune.
   Ako se u košaricu uključe dodatni troškovi za djecu, obitelj s dvoje školske djece koja pohađaju dvije izvanškolske aktivnosti minimalno je trebala 7.334 kune, a pokrivenost košarice plaćom bila je 60,99 posto.

   Čitaj dalje

  • 01. 03. 2006.

   80% kućanstava ima prihode manje od potrebnih

   (HRT Teletext) Prosječno hrvatsko kućanstvo u 2005. godini mjesečno je raspolagalo s oko 6.000 kn, (815 eura), a prema njihovoj subjektivnoj procjeni za zadovoljenje osnovnih troškova i potreba trebalo bi im oko 8.690 kn (1.174 eura).
   Istraživanje kretanja prihoda i troškova, koje je provela GfK agencija na uzorku od 1.000 kućanstava drži da ima prihode veće od potrebnih, a oko 14% ima dostatne prihode. Iz toga proizlazi da četiri petine ili gotovo 80% kućanstava u Hrvatskoj ima problema s pokrivanjem troškova.

   Čitaj dalje

  • 26. 02. 2006.

   TRODNEVNI ŠTRAJK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA DONOSI KALENDARSKI PRESEDAN

   Godina prestupna i za štrajkaše
   (GLAS ISTRE, 26. veljače) ZAGREB - Nakon što su u petak granični policajci odradili osmosatni bijeli štrajk, u ponedjeljak i utorak će snagu pokazati službenici i namještenici u tijelima državne uprave. Državni službenici i namještenici još su, od vremena kada im je koalicijska Vlada zakonskim izmjenama srezala plaće, u tinjajućem ratu s Banskim dvorima. Sadašnja Vlada rješenje im nudi donošenjem novog zakona o plaćama čija se primjena očekuje od iduće godine. No, kako se do novog zakona treba živjeti, četiri sindikata državnih službi složno odrađuju već drugu štrajkašku akciju. A baš kao i u prosincu, Vlada je čvrsto odlučila popisati sve štrajkaše i ne platiti im dnevnice za vrijeme provedeno u štrajku.
   No, neka su se ministarstva predobro pripremila za trodnevni štrajk sindikata državnih službi. Tako je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, uz prigodan komentar, objavio faksimil upute Ministarstva unutarnjih poslova upućen svim policijskim upravama. Uputom se traže točni podaci o »neopravdano odsutnim službenicima i namještenicima i broju službenika koji su bili u štrajku dana 24., 27. i 28. veljače 2006. godine«. Podatke za svaki dan štrajka treba dostaviti do 15 sati idućeg dana, pa je tako pomoćnik ministra Zlatko Gledec propisao da se popis štrajkaša koji će u štrajku sudjelovati 28. veljače dostavi do 15 sati - 29. veljače. A kako ovogodišnja veljača traje svega 28 dana, tako bi MUP podatke o sudjelovanju u štrajku mogao čekati pune dvije godine jer će veljača tek 2008. godine ponovo imati 29 dana.
   Službenički sindikat, unatoč sporu s Vladom, popisivanju štrajkaša i isplati dnevnica iz sindikalne blagajne smisao za šalu nije izgubio. Pa nagađa da je moguće da se »poznajući dovitljivost Vlade, na izvanrednoj telefonskoj sjednici donese odluka o tome da se mjesec veljača 2006. godine produži za jedan radni dan - 29. veljače 2006. godine«. Taj bi se dan trebao nazvati - Dan štrajka sindikata državnih službi. Obilježavao bi se dijeljenjem priznanja i pohvala najboljim sindikalcima. G. Ga.

   Čitaj dalje

  • 26. 02. 2006.

   SINDIKATI NAJAVILI POČETAK POTPISIVANJA PETICIJE ZA ZDRAVSTVENU I MIROVINSKU REFORMU

   ZAGREB, 25. veljače 2006. (Hina) - Čelnici četiriju sindikalnih središnjica - Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), Hrvatske udruga sindikata (HUS) te Sindikata usluga UNI-CRO najavili su danas potpisivanje peticije za zdravstvenu i mirovinsku reformu budući da nisu zadovoljni rezultatima posljednje mirovinske reforme.
   Kako, naime, ocjenjuju, mirovinska reforma rezultirala je sve nižim mirovinama, a predložena zdravstvena reforma ne jamči jednako zdravlje svima.
   Sindikalni čelnici danas su na konferenciji za novinare na zagrebačkome Trgu bana Jelačića istaknuli su kako očekuju nekoliko stotina tisuća potpisa radnika, nezaposlenih osoba i umirovljenika kao znak potpore njihovim zahtjevima za mirovinskim i zdravstvenim sustavom po mjeri čovjeka.
   Potpisivanje peticije trajat će tri tjedna, a počet će u srijedu, 1. ožujka, najprije među sindikalnim članstvom u poduzećima, a zatim će na ulicama i trgovima.
   Obnašatelj dužnosti predsjednika SSSH Ivan Tomac pozvao je građane da potpisom podupru zahtjeve za hitnom reformom mirovinske refome s obzirom na to da je prosječna starosna mirovina godine 2005. bila 1240 kuna, što je manje od trećine prosječne hrvatske plaće.
   "Pravo na zdravlje je temeljno pravo i ne može ovisiti o financijskoj moći pojedinca. Zato tražimo snažan javno-zdravstveni sustav temeljen na solidarnosti jer zdravstvene usluge nisu roba koja se kupuje na
   tržištu", rekao je Ivan Tomac.
   Predsjednik NHS-a Krešimir Sever upitao je je li pravedno da prosječna mirovina saborskog zastupnika iznosi 8800 kuna, a radnička oko 1800 kuna.
   "Kažu da se zdravstvenom reformom ništa neće mijenjati, ali to nije istina. Iz dopunskog osiguranja ukida se participacija za lijekove, zbog čega je većina građana i uplaćivala dopunsko", dodao je.
   HUS je, po riječima predsjednika Ozrena Matijaševića, među članovima već prikupio 30.000 potpisa. Ocijenio je da mirovinska reforma nije ostvarila dvije zadaće - financijsku održivost sustava i materijalnu
   sigurnost starijih građana, jer kod nas duži mirovinski staž znači manju mirovinu.
   U sklopu zdravstvene reforme potrebno je pak reorganizirati zdravstvene institucije, ukloniti korupciju i zaštiti djecu, invalide, stare i nemoćne osobe, dodao je.
   Predsjednik UNI-CRO-a Stjepan Kolarić rekao je da se troškovi u zdravstvu ne smiju prelamati preko građana ističući pritom kako je nužna reforma mirovinske reforme koja je posljednjih deset godina
   ostavila katastrofalne socijalne posljedice.

   Čitaj dalje