Novosti

17. 11. 2009.

Beograd – održan sastanak Foruma sindikata Juoistočne Europe

NHS - U Beogradu je 12. i 13. studenog 2009. godine u organizaciji Paneuropskog regionalnog vijeća (PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) i pod pokroviteljstvom Zaklade Fridrich-Ebert održan redovni sastanak Foruma sindikata jugoistočne Europe.
U radu Foruma sudjelovali su predstavnici sindikalnih središnjica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske , Makedonije i Srbije, dok su predstavnici sindikalnih središnjica iz Bugarske, Kosova i Rumunjske izostali.

Nezavisne hrvatske sindikate na sastanku je predstavljao dopredsjednik Darko Maras, Savez samostalnih sindikata predsjednica Ana Knežević, a predstavnik Hrvatske udruge sindikata nije došao.
Tema 1. sastanka bila je Utjecaj globalne ekonomske krize na regiju jugoistočne Europe, uloga Međunarodnog monetarnog fonda i vladine mjere.
Kao priprema za ovu temu održan je od 10. do 11. studenog prvi sastanak ekonomista sindikata sudionika ovog Foruma, koji su nazočne na ovom sastanku Foruma upoznali sa svojom analizom stanja (istaknuvši kao zajedničke probleme korupciju, siromaštvo i nedjelotvornu administraciju) i prijedlogom područja koja treba posebno analizirati (prihodi, potrošnja, sustav poreza, politika plaća i poticaja, investicije i infrastruktura), te usvojiti prijedlog kratkoročnih i srednjoročnih mjera nužnih za prevladavanje krize koje bi trebale biti upućene vladama, poslodavcima i radnicima.
Tema 2. sastanka bila je Kako sačuvati radna mjesta, pristojan rad i osnovni radni standardi.
Predstavnici sindikata sudionike su upoznali sa stanjem i problemima u državama u kojima djeluju, a izlaganja su potvrdila visoku razinu jednakosti stanja i problema s kojima se svakodnevno suočavaju sindikati i radnici.
Tema 3. sastanka bila je Socijalni dijalog, sastanak u Sarajevu 22. lipnja 2009. godine, a tema 6. sastanka bila je Regionalno vijeće za suradnju (RCC) i obrađene su zajedno.
Vođena je rasprava o migracijskoj politici i radnicima migrantima ćiji su položaj i problemi u svijetu rada jednaki u svim državama ove regije.
Tema 4. sastanka bila je Transport i energija po jugoistočnom europskom transportnom dogovoru / najnovije informacije.
S najnovijim informacijama i zakonskim rješenjima sudionike sastanka upoznao je izvršni tajnik Paneuropskog regionalnog vijeća Grigor Gradev, naglasivši posebno utvrđenu potrebu zamjene tradicionalnih izvora energije obnovljivima i problem sada propisanog rasporeda rada vozača kamiona kao sigurnosnog i za radnika i za sudionike u cestovnom prometu.
Tema 5. bila je Uloga sindikata u mirovinskim reformama.
To je zajednički projekt Paneuropskog regionalnog vijeća i norveške sindikalne središnjice – LO.
Projekt je predstavila koordinatorica ureda jugoistočne Europe Međunarodne konfederacije sindikata Paneuropskog regionalnog vijeća Enisa Salimović.
Projektom je predviđeno formiranje šesteročlanih sindikalnih stručnih skupina (pravnici i ekonomisti) na razini država koje bi u roku od šest mjeseci izradile analizu stanja i dale prijedloge reformi sindikalnoj stručnoj skupini na razini regije koju bi činilo po dvoje predstavnika sindikalnih stručnih skupina na razini država i koja bi izradila i na sastanku Foruma predstavila svoje zaključke i prijedloge reforme, a u radu bi joj pomagali i međunarodni stručnjaci.
Forum je završio usvajanjem zaključaka:
Tema 1. : Sastanke ekonomista sindikata treba nastaviti.
Tema 2. : Sindikati trebaju nastaviti pratiti situaciju u svojim državama.
Tema 3. i 6. : Sindikati će tražiti održavanje tripartitnog sastanka Regionalnog vijeća za suradnju (RCC) u veljači ili ožujku 2010. godine, a prva tema sastanka će biti radnici migranti (tržište rada i migracija radnika) i za potrebe izrade zajedničke analize i inicijalnog prijedloga rješenja problema će formirati radnu skupinu.
Tema 4. : Sindikati trebaju reagirati na zakonska rješenja u svojim državama i inicirati njihovu izmjenu kada se istima ugrožava zdravlje i život radnika i kada nisu uskalađeni s pravnom stečevinom Europske unije.
Tema 5. : Provesti sve aktivnosti prema predstavljenom projektu Paneuropskog vijeća, za što je nužno da sindikati vrate ispunjeno pismo namjere sudjelovanja kada im bude dostavljeno.
(DM)